תקנון ארגון המדבירים

השבוע התבשרנו כי סוף סוף ולאחר 3.5 שנים, אישר רשם העמותות את תקנון ארגון המדבירים.
תקנון הארגון מפרט את תנאי החברות בארגון, תפקידי וועד הארגון והוועדות השונות, את מטרות העמותה והאופנים השונים למימוש מטרות אלו.
אני מציע לכל אחד ואחת מכם לעיין בתקנון ולעבור על סעיפיו השונים.

תודה רבה לעו"ד דוד דרור, לאנשי משרדו ולכל מי שעסק בנושא.
לצפייה בתקנון.

טל ויינברג, יו"ר