prot     מידע לחברי הארגון בלבד!

אזהרה! אין להפיץ להעתיק לשכתב או לעשות כל שימוש במידע ללא אישור מראש, בכתב, מוועד הארגון.

2018
פרוטוקול אסיפה כללית מיוחדת 27.8.18
דו"ח יתרות  חציון ראשון 2018
ישיבות ועד   ינואר    4.2.18   18.2.18    12.4.18   17.5.18
תוצאות הבחירות 25.1.18     איגרת יו"ר נכנס

2017
ישיבות ועד   18.5.17       19.4.17        אגרת יו"ר הנכנס
תוצאות בחירות 29.3.17       
ישיבת ועד 9.2.17   

2016
ישיבת ועד 18.12.16
פגישה 2.12.16 עם ד"ר שגיא גבריאל ר.תחום הדברה במשרד להגה"ס
ישיבת ועד 6.9.16   ישיבת ועד 7.11.16
ישיבת ועד 3.5.16       ישיבת ועד 5.4.16     ישיבת ועד 8.3.16    
מכתב עמדה של אריאלי גרניט וכהן       תגובת הארגון למכתב עמדה
ישיבת ועד 16.2.16       ישיבת ועד 2.2.2016
חוו"ד בחירות 2016      סיכום הכנס השנתי     דו"ח כספי 31.12.15
מצגת סיכום פעילות הועד בשנת 2015
תמונת מצב 25.1.16 בנושא החוק החדש
ישיבת ועד מורחב בנושא שינוי התקנון 17.1.16

2015
פרוטוקול ישיבת ועד 20.12.15  prot201215-2
חוו"ד משפטית שהוגדה לועדת הכנסת בנושא חוק ההדברה colis191115
פרוטוקול ישיבת ועד 24.11.15    prot241115
פרוטוקול ישיבת ועד 29.10.11    prot291015
סיכום פגישה עם ח"כ מיקי זהר  pm zohar 231015
סיכום פגישה עם ד"ר תמר ברמן טוקסיקולוגית ראשית, בריאות  הסביבה
                                                                        epa-prot-201015
סיכום פגישה עם ח"כ סמוטריץ'   smotrich 2.9.2015
פרוטוקול ישיבת ועד 27.8.15  prot270815
סיכום פגישה בנושא שיווק הארגון  marketing290715
סיכום בירור עם רהב כהן    Rcohen260715
תגובת הארגון לכתבה בערוץ 10 – 20.7.15    press 200715
ישיבה עם המשרד להגה"ס   prot120715
ישיבת ועד  prot180615
סיכום ישיבה עם שטראוס מים ( תמי 4 )    tammi4020615
סיכום פגישה נציגי המשרד להגה"ס עם ועדת תכשירי הדברה epa170515 
סיכום פגישה ועדת תכשירי הדברה עם נציגי המשרד להגה"ס prot170515 
סיכום פגישה עם חברת "אימפקט" impact100515 
מכתבים למרכז השלטון המקומי והיועמ"ש המשרד להגה"ס  בנושא מכרזים להדברה של הרשויות המקומיות    mun220415         epa220415
פרוטוקול ישיבת ועד בנושא מכרזים ברשויות   prot110315
סיכום פגישה עם חברת "אימפקט"  impact280415
פרוטוקול ישיבת ועד   prot140415
תגובת הארגון לכתבה ב"הארץ" 29.4.15   ipco300415

הכנס השנתי והאסיפה הכללית  26.2.2015   agm260215
פגישה אימפקט- חוק ההדברה 26.1.15  | prot 170215 |   
דוח כספי 2014 |  סיכום פעילות 2014  |  prot 030315  |
פגישה אימפקט- חוק ההדברה 26.1.15  | prot 170215 |  
סיכום פגישה עם חברת "אימפקט"  15.1.15   

2014
ישיבה עם הגה"ס 7.10.14  |  18.5.14  |  בחירות 27.2.14  |  עם מנכ"ל הגה"ס 3.2.14  |  13.1.14  |  07.10.14  |  10.7.14  |  8.4.14  |  04.2.14  |  ישיבה מיוחדת 26.1.14  |  30.9.14  |  23.4.14  |  12.2.14  |  ישיבה עם הגה"ס  3.2.14 | 9.12.14|  22.12.14 | 30.12.14|

2013
5.11.13  |  18.4.13  |  ישיבה עם הגה"ס 20.3.13  |  הגה"ס 9.1.13  |  27.11.13  |  18.7.13  |  18.3.13  |  איוד טיפולי הסגר 6.2.13  |  24.12.13  |  8.10.13  |  11.4.13 איוד טיפולי הסגר  |  האסיפה השנתית 18.2.13

2012
18.8.12  |  14.4.12  |  13.3.12  |  דו"ח כספי 2011  |  17.01.12  |  6.11.12  |  15.5.12  |  חלוקת תפקידים ומשימות  |  21.2.12  |  23.1.12  |  27.11.12  |  12.6.12  |  27.3.12  |  7.3.12  |  תוצאות הבחירות

2011  ישיבות ועד
21.12.11  |  14.8.11  |  26.5.2011  |  23.2.2011  |  26.1.2011  |  5.1.2011  |  סיכום 2011  |  21.9.11  |  14.7.11  |  1.3.2011  |  8.2.2011  |  12.1.2011  |  7.12.11  |  11.8.11  |  7.3.2011  |  5.2.2011  |  17.1.11

2010 ישיבות ועד
22.12.2010  |  ישיבת הקמה 15.12.10  |  29.12.2010  |  15.12.2010  |  20.12.2010

מכתבים ופניות של הארגון
מרץ 2012
 
משרד להגה"ס – פנייה לאגף לחימה במזיקים בנושא ימי עיון מכתב מחאה  |   בנושא ימי עיון לתפוצה רחבה במשרד

אוקטובר 2011
סיכום פגישה עם מבקרת המשרד להגה"ס

יוני 2011
מכתב לשר להגה"ס – המלצה לחברים לנתק קשר עם המשרד

מאי 2011
בקשה לפגישה דחופה בנושא אכיפה

אפריל 2011
מכתב תלונה בנושא רישוי תכשירי הדברה

פברואר 2011
קישור לתזכיר חוק מניעת מפגעי מזיקים תברואיים, התשע"א – 2010
כוונות המשרד בנושא לכידת חתולים

ינואר 2011
סיכום פגישה עם ד"ר אורי שלום

אנו פונים לכל המדבירים העוסקים במקצוע לחדש את הפעילות, להתארגן ולהתחיל שב לפעול לטובת עתידנו הכלכלי והמקצועי. טופס הצטרפות לארגון
עזרו לעמיתים לקבל את ידיעות הארגון, שלב ראשון הוא איסוף ורישום כתובות הדוא"ל של כל בעלי עניין לתחום ההדברה. הרישום הוא דרך האתר. שרביט ההנהגה נח זמן רב והעלה אבק. דרושים חברים בעלי מרץ יוזמה וקצת זמן פנוי כדי לפעול ולהרים את הנושא מחדש. לפרטים נוספים, שאלות וחומר לאתר אפשר לפנות אל info@pc-il.org