ת.ד 241 הל"ה גבעתיים,
מיקוד 5310201, 
פקס: 08-9356574
מזכירת הארגון – נועה, 
טל' 058-6096193


מסלולי הצטרפות  

טופס מקוון – בקשה להצטרפות לארגון,

הצהרת חבר עמותה

מכתב לחשב / הנה"ח במוסדות ציבור

פרסום באתר

תוצאות סקר ארגון המדבירים  2018

פרטי קשר לחברי הועד         לרשימת חברי הארגון  

תקנון הארגון והקוד האתי למדביר      תעודת רישום עמותה 

ועדות הארגון ובעלי תפקיד

טופס מקוון – הרשמה לאירוע האגודה

ארגון המדבירים הוקם לראשונה בשנת 1961 על ידי ראשוני המדבירים המוסמכים בישראל ומטרתו לאגד את כל העוסקים בתחומי ההדברה השונים, לדאוג למעמדם המשפטי, להכשרה מקצועית והגנה חוקית לחברים ולהילחם בכל אותם אנשים המבצעים הדברה בניגוד לחוק ועושים שימוש בחומרים מסוכנים שלא על פי הנחיות הבטיחות והתקנות.

  קצת היסטוריה

סמל הארגון להורדה  –  בגדול  /   בקטן     ארגון המדבירים, ארגון מדבירי מזיקים בישראל
מדבקה "גם אני חבר" –  בגדול   בקטן