תחומי פעילות של המשרד להגנת הסביבה

רישוי המדבירים 

רישוי מדבירים מתבצע על-פי תקנות רישוי עסקים עבור הדברת מזיקים, התשל"ה -1975. תקנות אלה מגבילות את העיסוק בהדברה לבעלי היתר הדברה מאת המשרד להגנת הסביבה. ההיתרים והאישורים ניתנים רק לאנשים שעברו הכשרה מקצועית מתאימה, עמדו בהצלחה בבחינות לקבלת היתר הדברה ומשתתפים בימי עיון מקצועיים באופן סדיר.הכשרה מקצועית של המדבירים נעשית במרכז ההדרכה לבריאות הציבור או במכללות פרטיות.  פרטים, מועדים ורישום, ניתן לקבל במרכז ההדרכה לבריאות הציבור בתל השומר, טלפון 03-5356823/4 לשלוחה 205.


 

 המשרד להגנת הסביבה


מדביר מוסמך חייב לעמוד בבחינות לקבלת רישיון הדברה ולהשתתף בימי עיון מקצועיים באופן סדיר. הכשרה עיונית ומקצועית כהכנה להגשת בקשה לבחינות הסמכה ע"י המשרד להגה"ס  נעשת במכללות פרטיות.

רישיון הדברה

ישנם שלושה סוגים של רישיון להדברת מזיקים:

 – מדביר בדירות,   חרקים
 – מדביר בשטח פתוח, חרקים ומכרסמים
 – מדביר באיוד, חרקים ומכרסמים

סוג ההיתר מופיע בגב רישיון ההדברה. מדביר יבצע רק פעולות הדברה בהתאם לסוג הרישיון שברשותו.  מקצוע ההדברה אינו מתמקד רק בפיזור חומרי הדברה, אלא דורש ידע ותכנון של מערך שלם, הכולל פעולות ניטור ומניעה.

פיקוח על מדבירים

הוועדה לענייני הדברה עוסקת בנושאים הנוגעים לרישוי מדבירים ולפיקוח על עבודתם. היא דנה בערעורים של מועמדים שלא התקבלו לקורס הדברה, במתן היתרים ובחידושם, בתלונות כנגד מדבירים ובבירור פעולות הדברה בלתי חוקיות של מדבירים. בסמכות הוועדה לאסוף ראיות ולשלול היתר הדברה ממדביר שלא פעל על פי החוק  להסדרת העיסוק בהדברה תברואית התשע"ו-2016.  כיום ( 2018 ) רשומים בישראל מעל 2800 מדבירים בעלי רישיון שהוסמכו ע"י המשרד להגנת הסביבה


לחוזרי המשרד:    
19.3.2012 – עסק להדברה הכולל סניפים     
3.11.10– חידוש היתר הדברה והשתתפות בימי עיון

לאתר המשרד להגה"ס – האגף למזיקים והדברה     
לרשימת חומרי הדברה לתברואה 
לרשימת בעלי היתר הדברה

כתובות: 
במשרד להגה"ס – 
האגף ללחימה במזיקים,
משרד הבריאות המעבדה לאנטומולוגיה 

החוק  להסדרת העיסוק בהדברה תברואית התשע"ו-2016 .