כתובות במשרד להגה"ס

מקצוע ההדברה מוסדר בישראל ע"י חוק    הסדרת  העיסוק בהדברה תברואית   התשע"ו-2016 .

כיום (2017) רשומים כ- 3000 מדבירים מוסמכים, בעלי היתר הדברה של המשרד,  מהם כ- 2200 היתרים ברי תוקף

הגוף המפקח על המדבירים במשרד להגנת הסביבה הוא  אשכול משאבי טבע – אגף מזיקים והדברה
כתובת האגף:  רח' על כנפי נשרים 3 ( קומה ב' ), גבעת שאול,  ירושלים.      * ת.ד. 34033 ירושלים 95464

שם

תפקיד

טלפון

פקס

דואר אלקטרוני

 ד"ר שלום  אורי

 ראש אגף מזיקים והדברה 

6495850 - 02         050-6233139

6495854 - 02 

 

urys@sviva.gov.il

 בן-גיגי  אורלית

 מזכירה בכירה 

6495852 - 02 

orlit@sviva.gov.il

 ד"ר שגיא גבריאל

ראש תחום הדברה

רשם לענייני מדבירים

6495882 - 02  

SagiG@sviva.gov.il

 הילה כהן

 ממונה רישום תכשירי הדברה

6495882 - 02  

HilaC@sviva.gov.il  

מעיין דודגר

מרכזת מדבירים ארצית

6495849 - 02

maayand@sviva.gov.il

 ד"ר רמי מנליס

 ממונה בחינות והכשרות

02 -6495878

 
מרכז הדרכה ארצי - בנין המרכז הלאומי להדרכת עובדי הבריאות ע"ש מורד ס. דלח
ת.ד. 11 תל השומר 52621   טלפון 03-5356823   פקס  03-5356822 
בוריס גולדשטיין - רכז הדרכה   שלוחה 207/200


משרד הבריאות -  המעבדה לאנטומולוגיה רפואית ותברואית,  (מזיקים לאדם ולרכושו, מטרידים את הציבור).
כתובת:  רח' יעקב אליאב 9 , ירושלים   טלפון:  1851 655 – 02