תקנון ועדת הכשרות

תקנון הועדה להכשרות מדבירים


1.הועדה תפעל למען קידום הידע והמקצועיות של המדביר.

2. הועדה תפעל לעריכת ימי עיון מקצועיים (אשר חלקם יהיו מוכרים על  
  
ידי הגנת הסביבה כחלק מחובת המדביר בתקופת רישיונו,) בנוסף יערכו ימי עיון והעשרה בנושאים אחרים או  במתכונת אשר אינה  מוכרת על ידי הגנת הסביבה.

3. מרבית הפעילויות של הוועדה תתרכזנה בחודשים  אוקטובר ועד מרץ.

4. ימי עיון המוכרים על ידי המשרד להנה"ס  -יעמדו בקריטריונים של משרד כגון :יחס  מספרי מרצה / משתתף ,בדיקת נוכחות אורך כל יום העיון וכל דרישה אחרת של המשרד להג"הס..

5. ימי עיון אשר הינם לא במניין / חובת במשרד הגה"הס, יהיו מאורגנים בצורה דומה של הרשמה ובדיקת נוכחות. לצורך הנפקות תעודת השתתפות

6. ימי העיון יערכו באזורים שונים בארץ במטרה להיות נגישים למרבית המדבירים הן במרכז והן בפריפריה.

7. ימי העיון יעסקו במגוון תחומים כגון ביולוגיה, שיטות ניטור, אמצעי מיגון, אמצעי הדברה ועוד.

8. חלק ממטרת ימי העיון  הינה הרחבת אופקים והכרות  המדביר עם תחומים נוספים כגון מזיקים חקלאים,  הדברת עשבים, ניהול עסק, חקיקה, תמחור וכיוצ"ב.

9. ימי העיון יועברו  על ידי  מרצים אורחים ומדבירים מנוסים בתחום  ,(בתשלום או בהתנדבות ), כמו כן תיבדקנה האפשרויות  לשת"פ עם מכללות ומוסדות מקצועיים לתחום היום הספציפי.

נוהל יום עיון:

1. ההרשמה תבוצע  ע"י הרשמה מוקדמת באמצעות טופס מקוון המוצב באתר הארגון, וזאת כדי לאפשר היערכות מראש לכמות המשתתפים.

2. ההרשמה המוקדמת תהיה מלווה גם בתשלום מראש  ,או התחייבות  מראש  וזאת על מנת למנוע הרשמה ואי הגעה, -(דבר שמונע הרשמה ממדביר אחר וכמו כן להקלת העומס, בהרשמה ותשלום בתחילת האירוע.)

לעתים מספר המקומות במקום מוגבל, על כן כל הקודם בהרשמה זוכה.

3.. תהיה עדיפות ברורה בהרשמה, לחברי הארגון במסלול א' (חברות מלאה), עד כשבוע לפני התאריך, לאחר מכן לחברי הארגון במסלול ב' (חברות בסיסית) ולאחר מכן לשאר המעוניינים

4. בסיומו של כל  יום עיון תונפק תעודה על ההשתתפות ביום הנ"ל למי שעמד בכל קריטריונים לאותו יום,

5. לצורך ההרשמה ביום העיון והן לצורך חלוקת התעודות, יהיו לפחות 3 עמדות הרשמה/הנפקת תעודות שיטפלו בחלוקת המדבירים לפי קבוצות מספרי הרישיון. האנשים המאיישים את העמדות הנ"ל יידרשו להגיע לפחות כשעה לפני האירוע ולהישאר עד לגמר חלקות אחרון התעודות. במידה ותישאר בידי המארגנים תעודת רישיון מדביר או כל תעודה מזהה אחרת של משתתף, יצרו עם בעל התעודה קשר ישיר וידאגו להחזרתה בדרך מקובלת.

6. יציאה מהאולם בעת ההרצאות תצויין  שעת היציאה ושעת החזרה על גב הכרטיס וחותמת הארגון על פירוט השעות הנ"ל. מי שיעדר יותר מחצי שעה לא יוכל לממש את זכאותו לקבלת אישור השתתפות/תעודה

7.  כוח אדם ליום עיוןיהיו לפחות 3 אנשים בעמדות הרשמה וניפוק תעודות ושני שומרי סף לאולם.

8. מציגים- עלות דוכן מציגים 800 ₪ ללא חבר , מציג חבר ארגון משלם 500 ₪.  המציג חייב לחתום על טופס מציג אשר אינו יפריע במהלך ההרצאות.  כמו כן התשלום מהווה אפשרות למציג 1 לארוחת צהרים . במידה ומגיע יותר מאיש צוות אחד לדוכן, על כל איש צוות נוסף תידרש תוספת תשלום של 100 ₪ על הכלכלה

תוכנית עבודה לשנת 2018/19

2018 10 – סיורים בהדברה מוסדית בתי מלון/מטבח/מפעל מזון

2018  11 יום עיון יונים

2018  12 יום עיון פשפש מיטה

2019 01 יום עיון זוחלים

2019 02  יום עיון הדברת עשבים ומזיקים חקלאים

2019 03 יום עיון מכשור –ציוד (ריסוס ניטור ,לכידה ןמיגון)

2019 04 יום עיון ניהול כלכלי נכון לעסק

2019 יום עיון 11 סיור מקצועי

בנוסף מתוכן  להיבנות  מערכי קורסים, ללימודי המשך, כגון הדברה בפעלי מזון או בסביבה מוסדית ( מלון, בתי חולים וכו), הדברה וטרינרית וחקלאית.

רשם- רפי חפץ יו"ר ועדת הכשרות

כתיבת תגובה