מש' הבריאות: להגביל השימוש בחומר הריסוס המסרטן

ממשרד הבריאות יצאה פנייה משרד החקלאות, עם המלצה להגביל את השימוש בחומר הריסוס 

2015-11-01_1531