מכתב זכויות כלכליות

מדביר יקר, כחלק מפעילות ארגון מדבירי המזיקים הפועל ומאתר עבורך פעילויות לחיזוק מעמדך ולקידום זכויותיך נפגשנו עם עו"ד ליאור טומשין, הבעלים של משרד עו"ד "מרקמן את טומשין" בענייני הארגון, ולמדנו כי ייתכן שיש תגמולים וזכויות מהמוסד לביטוח לאומי, מחברות הביטוח, מרשויות המס, ממשרד הביטחון, או מגופים אחרים, שהמדבירים  ובני משפחתם זכאים להם אבל אינם מקבלים אותם מחוסר ידיעה על זכאותם.

סוכם כי חבר/ת ארגון ובני המשפחה יהנה מבדיקת זכאות לתמלוגים או זכויות מהמוסדות השונים, ע"י משרד עורכי הדין ללא התחייבות. בנוסף, חבר ארגון, יזכה להנחה בסך של 600 ₪ בשכר הטרחה (שכר הטרחה ייגבה אך ורק במידה ויהיה זכאי לפיצוי כספי).

יובהר ויודגש למען הסר כל ספק: כי הטיפול בתביעות בתחום הרפואי אינו כנגד המעסיק, אלא כנגד המוסד לביטוח לאומי ורשויות המס במקרים המתאימים – כך שלא ייווצר קונפליקט בין העובד לבין מקום עבודתו.

המבקש לפתוח תיק לטיפול בעניינו, לא ישלם תשלום מראש ושכר הטרחה יהיה באחוזים מהתגמולים להם תהי/ה זכאי/ת. מי שלא יהיה זכאי לתגמול כספי – לא יידרש לשלם דבר.

לנוחיותך ולצורך בדיקה ראשונית של הזכויות אשר ייתכן ומגיעות לך, מצורף בזאת לינק מקוון: לחץ כאן

וועד הארגון ימשיך לפעול לרווחתם של העוסקים בענף.

כתיבת תגובה