addedit
מאמרים מקצועיים
  של המשרד להגנת הסביבה ומאמרים שהתפרסמו במדיה הכתובה והאלקטרונית  

קישור לארכיון חוברות Professional Pest Controller  של ארגון
המדבירים הבריטי  BPCA

> קישור לארכיון חוברות Pest Control Technology – ארה"ב
מצגת חומרי איוד  / פוספין, ד"ר טלעת חזן,  – כנס השנתי 27.2.14
מצגת של רו"ח עופר שוורץ, היבטים פיננסיים בעסקי הדברה, תמחיר. – 
   הרצאה בכנס השנתי 18.2.13

מצגת של עמוס וימובסקי על הטרמיטים – הרצאה בכנס השנתי 5.2.12
מצגת של ד"ר יעקב עופר על הנמלים – הרצאה בכנס השנתי 5.2.12
> סקר פשפש המיטה בישראל – המאמר  באנגלית  |   תרגום לעברית
על חומרים מיקרוקפסולריים לתברואה
סרטון על עקיצת יתוש  וכמה הוא גדל עקב מציצת הדם
מאמר שפורסם בירחון של PCT – מה לעשות בעיתות משבר כללי 
PCT2
> הפורום לניקיון אנטמולוגי של המזון – חוברות ותקצירים
על נמלת האש
יתוש הנמר האסיאתי –  מצגת | דף הסבר
האם לתיקנים יש חוש שמיעה?
חיפושיות ממש לא אהבות קצב
תהלוכן האורן
מפגעי זבוב החול ולשמניה במחוז הצפון
פשפש המיטה -הנחיות המשרד להג"ס ( ביולוגיה והדברה משולבת )
יישום פרומונים, כאמצעי ידידותי לסביבה, בהדברת מזיקים
מצגת מיום העיון 4.3.11 בנושא מיחשוב

לצפייה בקבצי PDF ניתן להוריד ולהתקין  Acrobat reader  כאן

לפרטים נוספים, שאלות וחומר לאתר אפשר לפנות אל  info@pc-il.org 

חומר שיש בהם לציבור המדבירים עניין ניתן לשלוח או ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני