כתב אישום

מצורף כתב אישום שהגשנו לאחרונה כנגד 4 עוסקים בהדברה ובראשם, עדי שגן ואלכסנדר רודומישלסקי.

מכתב האישום בקובץ זה הוסרו הפרטים שאינם מותרים לפרסום.

מוזמנים לפרסם למען יראו וייראו.

עדי שגן כתב אישום