יו"ר ארגון מדבירי מזיקים בישראל בדיון בוועדת העבודה

יו"ר ארגון מדבירי מזיקים בישראל בדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הסדרת הטיפול
והשימוש בחומרי הדברה בחקלאות
ביום 2018.11.21 התקיים דיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשות חה״כ אלי אלאלוף ובהשתתפות חה״כ דן סיידה
בנושא הסדרת הטיפול והשימוש בחומרי הדברה בחקלאות.
יו"ר ארגון מדבירי המזיקים בישראל הציג את עמדת הארגון, בין היתר טען כי להערכת הארגון תחום הרעלות מחומרים חקלאיים
נובע מחוסר מודעות, חוסר זהירות, העדר פיקוח והעדר אכיפה.
בהשוואה להדברה תברואתית, הדורשת מהמדבירים לעבור הכשרה של לפחות 180 שעות הדורשת וקבלת רישיון ב-3 שלבים,
החל מקבלת רישיון דירות ועד לקבלת רישיון הדברה באיוד, בתחום הדברה בחקלאות אין בכלל דרישה לעבור הכשרה כלשהי.
זאת ועוד, יו"ר ארגון המדבירים טען כי יש לאכוף את מכירת מוצרי ההדברה בצורה ראויה יותר. כיום כל אדם יכול לקנות חומרים
מסוכנים שמיועדים לשטח הגידול ולמקומות שלא מאוכלסים וליישם אותו במטבח ביתו תוך סכנה שבני משפחתו יהיו חשופים
לחומרים מסוכנים מבלי ידיעתם.
יש לציין שלרוב, חומרים לשימוש חקלאי, הנם ברמת רעילות גבוהה באופן משמעותי מתכשירים המיועדים לשימוש ביתי.
ארגון המדבירים ימשיך לפעול להגברת האכיפה ולהעלאת המודעות בקרב הציבור לנושא זה.
לסרטון מישיבת הועדה

כתיבת תגובה