חובותיו של מדביר מוסמך כלפי האזרח

חובותיו של מדביר מוסמך

ארגון המדבירים מגדיר את חובותיו של מדביר מוסמך כלפי לקוחותיו על מנת ליצור סטנדרט קבוע של שירות ואמינות. על פי הקוד שקבע ארגון המדבירים כל מדביר מוסמך נדרש לפעול באמינות ומיומנות ולשמור על האינטרסים של הלקוח בכל מחיר.

חובותיו של מדביר מוסמך כלפי האזרח
חובותיו של מדביר מוסמך

 

אמינות ואחריות 

מדביר מוסמך נדרש לפעול תמיד בנאמנות, מסירות והגינות. עליו לבצע את מהנדרש ממנו על ידי הלקוח במיומנות ובמקצועיות בהתאם לנסיבות ולחוק. אך חשוב להדגיש שאין בקשה או דרישה של לקוח אשר יכולה להצדיק עבירה על החוק בשום מקרה. בצידה ונקלע המדביר לניגוד עניינים או סתירה בין דרישות הלקוח לטובתו שלו עליו להיות גלוי עם הלקוח ולקבל את הסכמתו.

יעילות ומיומנות

 המדביר יציע ללקוח את דרך הפעולה הטובה ביותר עבורו וינקוט בכל האמצעים לקבלת התוצאה המיטבית תוך שמירה על בטיחות בהדברה. במידה והמדביר המוסמך אינו מסוגל למלא אחר דרישות הלקוח מכל סיבה עליו להיות גלוי עם הלקוח ולשתף אותו בעובדות.