הכנס השנתי 29.32017

קןרס עזרה ראשונה 25.1.17

הסמכה לעבודה בגובה 14.4.2016

pc140416-5

ועד הארגון במסדרונות הכנסת נובמבר 2015

חברי ועד הארגון בוועדת הפנים של הכנסת בדיון בנושא הצעת החוק בהסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש- 20.7.2015

 

אסיפת הסברה על הארגון 9.7.15

אסיפת הסברה על הארגון 23.2.2015

תמונות מהכנס השנתי והאסיפה הכללית של הארגון 26.2.2015

סיור באתר אשכול 11.11.2014
כנס היסוד
יום העיון 1
סיור בחברת FTIC
סרטון מהסיור
יום העיון 2
סיור בפרק שרון
סרטון מהסיור
כנס השנתי 1
סיור במח' תברואה 1
סיור במח' תברואה 2
השתלמות עובדי הדברה 1
קורס עבודה בגובה
כנס השנתי 2
השתלמות עובדי הדברה 2
הסמכה לעבודה בגובה
כנס השנתי 3
השתלמות חדקונית הדקל
כנס שנתי 4