שירות חינם לחברי הארגון מ"מכרזי ישראל". 

הנחיות מקצועיות של הגה"ס בנושא הדברת יתושים בבתי גידול לחים

יום עיון 30.12.18 : ניהול עסק להדברה במאה ה-21

ידיעון דצמבר מס. 32 עלה לאתר

זהירות חלזונות

יו"ר הארגון בדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הסדרת הטיפול והשימוש בחומרי הדברה בחקלאות

מבצע למצטרפים חדשים לארגון
חברות בסיסית 100ש"ח
החל מ- 1.1.19 מחיר חברות בסיסית 250 ש"ח

לוכדי נחשים מוסמכים חברי ארגון

קול קורא של המשרד להגה"ס למתן תמיכה בנושא
הפחתת מפגעי לישמניאזיס

קול קורא של המרכז לשלטון מקומי למתן תמיכה בנושא הפחתת מפגעי לישמניאזיס ( שושנת יריחו )  2018  

מכתב שנשלח אל כל אמצעי התקשורת ולכתבי איכ"ה 3.9.18

עמדת ארגון המדבירים בנוגע לטיפול במגפת שושנת יריחו

תכנית ימי עיון בשנה הקרוב 2018-2019

מכתב אל מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, יו"ר מרכז המועצות האזוריות  בנושא מניעת מפגעי יתושים מעבירי נגיף קדחת מערב הנילוס

ראיון של רועי כהן בתוכנית "עצמאי בשטח"  עם דובר ארגון מדבירי מזיקים בישראל, גל כהן, בנושא החסמים בפני המבקשים לגשת למכרזים בשלטון המקומי.

ביטוח פנסיוני  ייחודי ובלעדי בתנאיו לחברי הארגון!

ביטוח מקצועי למדביר  לחברי ארגון רשומים ! 
טופסבקשת חבר לביטוח
 מקצועי וצד ג' 

חברות ההדברה במצוקה

דרישת הארגון להבהרה בנושא סעיף 3 לחוק ההדברה (עיסוק בהדברה) ותשובת המשרד להגה"ס

פעילויות האכיפה בתחום ההדברה בישראל נמשכות… כתב אישום שהוגש לאחרונה

התכתבות עם הגה"ס
 לדף הסבר  בנושא החוק החדשהמשרד להגה"ס – מבצע ארצי לאיסוף פסולת

תכשירי הדברה חקלאיים, תברואיים ווטרינריים

מוקד המדבירים בטלפון: 08-6220204

 

pcbaner

לידיעתכם !!!  מסמך שהופץ לאחרונה 
ע"י המשרדים להגה"ס, הבריאות והחקלאות. הופץ אל: ממונים על בטיחות במשרד החינוך ממונים על בטיחות ברשויות המקומיות מנהלי מח' תברואה/גינון/שפ"ע  ברשויות המקומיות
 הנדון:  יישום עשרה עקרונות בנושא יישום  תכשירי הדברה במוסדות חינוך ובסביבתם
הנחיות מקצועיות להדברה במוסדות חינוך ובסביבתם

PCFacebookנפתח לארגון דף חדש ב-FaceBook 

הסברים לחוק שהתקבל  1.6.16
נוסח החוק החדש להסדרת העיסוק בהדברה תברואית בתוקף מיום 1.6.16

מגן דבורים אדום
      רונן כפיר         054-2171371                ronen.kfir@gmail.com

   יוסי אוד           054-2275865              yossiaud@gmail.com
הילמר קונמן     054-3185805              hilmar@bezeqint.net


epa warning