אביאל

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
קוביברקןמכשירי תנועה2242 054-9033148danit1009@gmail.com 

אבן יהודה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
יצחקטודורוסמגן ירוק1771 050-9582904todoros@my.com 
יצחקדגנייצחק דגני1174 050-5818828dgani11@gmail.com 
אשרמלכהתברואה והדברת מזיקים103 052-2753889malka77@hotufi.net 

אור הנר

שם פרטי שם משפחה שם מלא/שם העסק מספר רישיון
טלפון דואר אלקטרוני פרוטוקול
תומר חג'בי תומר הדברה משולבת 2608
050-7735880 noior@or-haner.org.il  

אור עקיבא

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
דודאיצקוביץהדברה ישירה1632 054-6092269dodizko@gmail.com 

אזור

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
חלדשודרוןחלד הדברה מקצועית445 050-4566131heleds@bezeqint.net 

אחיהוד

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
נדבענבריאחסנה ירוקה בע"מ3300 052-3486401nadavinb@gmail.com 

איילת השחר

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
גילאגוזיגיל אגוזי1541 052-3668800egozigil82@gmail.com 

אילת

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אשרגלילאשר גליל2274 054-2533622asher.pest@gmail.com 
עמיהודניצניניצני שירותי הדברה1885 050-9056700amihoodnizani@gmail.com 
אלכסברוךהקוטל מאילת1119 050-2717000alex_b@bezeqint.net 
חביבאבישיאבישי שרותי הדברה713 052-2888632avishai.pestcontrol@gmail.com 
פזשכטרפז שכטר הדברת מזיקים1955 054-6798358pazschecter@gmail.com 
אבנרגזיתעיריית אילת1600 052-2710978bettygazit@gmail.com 
דורוןאלמליחעיריית אילת2425 053-6655666doron@eilat.muni.il 

אליקים

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אלעזרדודא.ד. הדברות1410 052-3881884elazard@walla.com 

אלישיב

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
זרחדנין 934 052-2691672zerach8832@gmail.com 

אלעזר

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
יעקבלנפסקיאמיר המדביר2421 050-9685985yl@cpsa.info 

אלפי מנשה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
יהורםטביביאןשדות א.ו.ר פתרונות הדברה בע"מ2680 050-8292181oranim507@gmail.com 
אופירטננבאוםשדות א.ו.ר פתרונות הדברה בע"מ2691 054-2663335Gaorhadbara@gmail.com 

אשדוד

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול 
מקסאוחיוןאיי אם הדברה 2074 054-6651001hadbaraam@gmail.com  
אליהובוקובזהשדות א.ו.ר פתרונות הדברה בע"מ1554 050-8292003oosryy90@gmail.com  
ליאוןקוטליאר 1846 052-2652748leonjudo69@gmail.com  
איילאפרייאטא.א. פתרונות הדברה1658 054-5718130ea0545718130@gmail.com  

אשקלון

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אדירסויסהתפוס אותי הדברה3310 052-7009690adirswisa11@gmail.com 
אליחזן 866 052-8893015elihazan100@walla.co.il 
גבריאלגילאוןגמלאי65 052-6563694gabigilon1950@gmail.com 
יובלנגבנגב הדברת מזיקים1936 050-8626203negevpm@gmail.com 
רמינתנאלרמי נתנאל735 054-9908435rami-n@ashkelon.muni.il 
דזיורייבארקיןדזיורייב ארקין2319 052-5525946erik45611@gmail.com 
בועזעוזרישומר טכנולוגיות בע"מ2662 050-7580775boazozeri1@gmail.com 

באקה אל גרבייה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
בהאמסריבהא מסרי2152 053-5995846aboeslam@walla.co.il 

באר אורה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
זהרתמריזהר תמרי1794 058-4470004zohar1023@gmail.com 

באר יעקב

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
דודכהןדוד כהן2797 050-5724659David210176@gmail.com 

באר שבע

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
יחזקאלדודיחזקאל דוד2471 054-4968645yardenad31@gmail.com 

בוקעתה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
נשאתאבוראפע 2486 050-8259528nshat.aburafaa@gmail.com 

בית אריה עופרים

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
מישלדגןמישל שירותי הדברה2667 050-7770803mishka2886@gmail.com 
טלויינברגניטורים שירותי אקולוגיה1884 1599-5000-59talweinberg@yahoo.com 
אורןכהן זרגרובאורנים הדברה2413 050-7959089oranimg@walla.com 

בית גמליאל

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
יוסישינדלריוסי שינדלר906 050-5249862yossi.shindler@gmail.com 

בית דגן

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
עוזיעובדיהקקטוס הדברות1910 050-7559580uziovadia2015@gmail.com 
אמירלנקריאמיר המדביר3378 050-9161515amir_amdbir@hotmail.com 

בית השיטה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
גלהמאיריעמית הדברות בע"מ2678 054-6781994ghameiri@gmail.com 

בית שאן

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
איציקחייםאמנון הדברת מזיקים3352 050-9800117izik3518@gmail.com 
אסףסויסהא. הדברות1487 052-7211167asafdno@gmail.com 
שמעוןיצחקיצחק שמעון שרותי הדברה722 052-7876327shimon54000@gmail.com 

בית שמש

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אהודצדוקאהוד שרותי הדברה1029 053-2212345ehudzd@gmail.com 
יעקבאילוזקובי הדברות בע"מ642 050-5352828kobihdbarot@walla.com 
אמירנחשוןאמיר המדביר777 050-5219779amir7722@gmail.com 
מאירטרבלסימאיר טרבלסי2248 052-3737374meirki87@gmail.com 
אביקדושאבי קדוש הדברות ואחזקות1845 050-6613111aavi311@gmail.com 

בני ברק

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
לירןחרושלירן הדברת מזיקים1961 050-6859291liranhadbarot@gmail.com 
רחמים ישעיהשמילהישעיה הדברות2594 053-4208436i0527193000@gmail.com 

בנימינה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול 
גיאשלוםגיא שלום2704 054-2550045shalomguy@bezeqint.net  

ברכיה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
שמעוןזוהרשמעון זוהר1249 052-4780299elzohar@bezeqint.net 

בת חפר

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אמירסעדאמיר סעד2884 050-5716624Amir_236@walla.com 

בת ים

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
חןיהודהחן שירותי הדברה2936 054-4538508udihen1968@gmail.com 
אברהםאביבא. המדביר1664 050-7203479aviaviv34@gmail.com 
אילןמאנאשרובקסם הדברות3122 050-3731229ilanma7777@gmail.com 
יניבשמרשמר הדברות3348 052-9259433shemer.hadbarot@gmail.com 
רפאללוירפאל לוי2700 050-6805280rafilevi99@gmail.com 
שלמהחזןחזן הדברות2563 054-6697906shlomi0hazan@gmail.com 
בצלאלכהן 2999 052-6929233bezalel102@gmail.com 
אורןזיסמןזיסמן הדברות2795 050-4003300oren.zisman5@gmail.com 
משהמצוריעשרת ההדברות2226 052-3043046Romitmazuri7@gmail.com 

גבעת אלה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
הוגו רמיגואזגואז הוגו רמי1598 052-2365753goez.shula@gmail.com 

גבעת זאב

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
שמעוןפלבניאפקטיבי הדברות1138 053-7575775madbirim100@gmail.com 

גבעת נילי

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול 
הודמיוחסמוטי הדברות2281 053-4290042hod1974@gmail.com  

גבעת שמואל

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אורשמחוןיש הדברה3307 052-7876931bugoff4ever@gmail.com 

גבעתיים

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אלון ציוןחמיסשלושה מדבירים1332 054-46877033madbirim@gmail.com 
אברהםחסוןמקק הדברות3289 054-2400456Makakhadbarot@gmail.com 
מתןסגלמתן שירותי ניטור והדברת מזיקים2477  matans@sadotltd.co.il 
ישעיהוידגרישעיהו ידגר1228 050-9106060shayy639@gmail.com 

גדרה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
איתמרשויקיאיתמר הדברות2774 050-3693399itamarshv@gmail.com 
משה מורליבהעלה והצמח2998 052-2318138mor4eco@gmail.com 

גן יבנה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אבנרשוחמיאבנר שוחמי ניטור והדברת מזיקים3287 052-2026811avner5050@gmail.com 
דניחכמוןאם די גרופ תפעול ואחזקה3029 054-6555868mdgroup1999@gmail.com 

גני תקווה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
דרורבכרדרור בכר3362 050-4433111dror5053@gmail.com 
שימיכלין 2996 052-9029999shaymi@orian.com 

גשר הזיו

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול 
שרוןיצחקשרון יצחק1180 052-2487651hadbara.s@gmail.com  

דימונה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
פרוספראסוליןירון הדברות דימונה1832 052-4709944pa6553932@gmail.com 
אולגקוסקובסקישלי הדברות2971 054-5474789olegk1985@gmail.com 
אריהאפריםטרופי גן2056 053-7783570tropigan5@gmail.com 
דודלויירון הדברות דימונה144 052-3918752pa6553932@gmail.com 
יוגבזריהןאיי פי אם יוגב הדברות3296 054-7777146ipm.hadbarot@gmail.com 
אלירןאבואלירן אבו2721 052-6085072eliranavi2@walla.co.il 
יפתסטמקרשוהם הדברות3495 052-9250526yefets@ylc.org.il 

הוד השרון

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אהודריטובאהוד ריטוב1092 052-4686300ehudritov1@gmail.com 
רמימיכאליהמדביר שלנו2980 052-3548084Rm53403@gmail.com 

הרצליה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
דרוראלוןדרור אלון1391 052-2498578426144@gmail.com 
נתןפלהייםנתן פלהיים – ד"ר גוק869 052-3688894natf@014.net.il 
דורוןקורןדורון קורן הדברה1841 051-5166831doron5koren@gmail.com 
יצחקבן לולולביא שירותי הדברה2668 054-4303549laviehadbara@gmail.com 

חדרה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
כוכב אוראפרתאדיר המדביר2651 054-5277701kohav6@gmail.com 
מרדכיאפרתאדיר המדביר1941 054-4943899kohav6@gmail.com 
רועיבוטו 3128 050-3309994roiboto@gmail.com 
שמעוןכהנוביץשמעון כהנוביץ1071 052-5241203shimonka1@013.net.il 
עופרשבחשבח הדברות2269 050-7295702ofer.shevach@gmail.com 
ברקמיוחסרותם הדברות3491 052-6781072barak83@gmail.com 

חולון

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
ברקאריאליברק אריאלי1359 054-4901628barakdisinfecting@walla.com 
דודבוזגלוסיירת הדברה2158 052-3031600davidboss@walla.co.il 
יניבסגלסגל הדברות3464 054-2651973yann123450@walla.com 
יניבבר עזראיניב בר עזרא1752 052-3280710Yaniv.bar.ezra@gmail.com 
אשריצחק 560 052-5759251hamadbir@gmail.com 
יקיראוזןברק שירותי תברואה2671 054-4901628barakdisinfecting@walla.com 
ערןפורתהקוטל בע"מ1825 050-2222392eranporat@gmail.com 
רונןלבא.ב. שרותי הדברה1854 052-2437272a.b.ronenlev@gmail.com 
שבימיכאלי 3084 054-7430240shabigtr1010@gmail.com 
אופירקוגמןזבנג הדברות בע"מ3393 053-3200112ofirkugman1@gmail.com 
רוילאוןהמדביר לצרכן1801 054-3207939Roy@hadbara.net 
רפאלפלחאקו פסט2629 052-4200745refael2704@gmail.com 
שמעוןסטמקרטיפ טופ שירותי ניקיון והדברה1568 052-3339030Shimshon0201@gmail.com 
אמיר אברהםאבטהעיריית תל אביב2015 053-2503305tikva.avrham@gmail.com 
יוסינחמיאסמ.ת.מ הדברות1213 052-2806613Mtmhadbarot@walla.co.il 

חוף הכרמל

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אורנהעמראור הרעם בע"מ1610 052-2477135orna.hamadbira@gmail.com 

חיפה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
ארזטימורבסמן שירותי הדברה1205 052-8874455ereztimor@gmail.com 
דןבורטמןבורטמן הדברות1764 052-4742050bortman6@gmail.com 
יוחאיבסגרב.י.הדברה בנוזל וגז986 050-5276149revital12312@gmail.com 
מרינהפריידליןאביבים חשמל ושיפוצים2409 050-2150640marinafr4@gmail.com 
אלי אלקפרחנקיןשדות א.ו.ר פתרונות הדברה בע"מ1755 050-7881932office@sadotltd.co.il 
עופראלוןאלון אס או אס3041 055-6696064alonofersos@gmail.com 
טוביהלוי צימרמןט.ל.צ.2719 050-5305999toby@tlzagencies.com 
יגאלמירביגאל מירב79  חבר כבוד 

חצור הגלילית

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
סמיפרץסמי פרץ1462 050-6468846  

טבעון

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
ענבלגיאענבל גיא2160 058-4499339shakedguy@walla.com 

טבריה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
ליאורראששדות א.ו.ר פתרונות הדברה בע"מ2896 050-8292464office@sadotltd.co.il 

טייבה משולש

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
מדיחהחאג יחיאמוחב לאיכות הסביבה1522 052-4804730moheb.sviva@gmail.com 

טירת הכרמל

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
עמיגולןעמי גולן2424 052-8649944amihamadbir@gmail.com 

טל אל

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
זוהרארגמןזהר בדשא הדברות2842 052-2839838zoharbadeshe93@gmail.com 

טמרה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
מהנאדיאבתשומות חקלאיות וביצוע עבודות הדברה1538 052-6222202diabhadbarot@gmail.com 
חסןעיסאביו הדברות2169 052-8288891hassan.isa09@gmail.com 

יבנה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אמירדנהאמיר דנה1670 050-7338087madana243@gmail.com 
מרדכיפרץמוטי הדברות2280 052-2497443motiperez1955@Walla.com 

יבניאל

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
ברלינקובסקישדות א.ו.ר פתרונות הדברה בע"מ2291 050-6316666bar@sadotltd.co.il 
חזיקלדסשדות א.ו.ר פתרונות הדברה בע"מ2917 050-7881933office@sadotltd.co.il 
יוסףלינקובסקישדות א.ו.ר פתרונות הדברה בע"מ655 050-5292409inbal@sadotltd.co.il 

יפו

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
סעידסכיססאקי הדברות2693 054-3181490sakis054@gmail.com 

יקיר

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
עומרברוך 3170 053-6901003omeruch@gmail.com 

ירוחם

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
איילקדושקדוש אייל1073 050-3253777eyalkai@013.net 

ירושלים

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
עומרגובראןגוק בראש3133 054-6730690omarjobran@live.com 
עידובן פלאיעידו הדברה נכונה2735 052-8572689idobenpeli1@gmail.com 
שמואלאוביץהאחים תותי בע"מ2759 053-8280212touti04@netvision.net.il‏ 
תומרשחראפקטיבי הדברות1888 053-7412049tomers711@gmail.com 
עמוסוילמובסקיעמוס וילמובסקי7000  חבר כבוד 

ירכא

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
זאהראבו ריש הדברה בגליל2435 050-6075132zahiraboreesh@gmail.com 

ישוב קידר

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אברהםבדיחיבית אבות נווה הורים2923 050-7240515avidagan50@gmail.com 

כוכב יאיר

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
קובימסיקהבית וגן הדברות1397 052-3835133kobimesika1@gmail.com 

כוכב יאיר / צור יגאל

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
משהאהלאופק הדברת מזיקים1079 052-3393338a0523393338@gmail.com 

כפר אחים

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
ליאורפלדמןרועי הדברות1826 052-3858587liorfeld22@gmail.com 

כפר ביאליק

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
לוייצחקלוי יצחק הדברות232 050-5209169  
רפאלגרוסרבית החקלאי844 053-7797555pet8490402@gmail.com 

כפר יאסיף

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
איברהיםאיברהיםא.ב. קישון פארם בע"מ3051 054-3999556ibrahem.ibrahem1980@gmail.com 

כפר סבא

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
עזראאשרפרפר הדברות1962 052-2656015ezraparpar@gmail.com 
עופרמזרחיהכל בו שירותים3182 050-5908032omizrhi@gmail.com 
שגיאאגרנטאגרנט ארנון בע"מ1016 054-7700023agranatsagi@gmail.com 
יהושעאוזןיהושע אוזן72  חבר כבוד 

כפר סירקין

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול 
דרורבבזדהדרור הדברה ועוד…1274 050-6279050dsdrdb@gmail.com  

כפר שח דנן

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
תיהאויאדהםאחים תיהאוי בע"מ3386 052-44350789823993@gmail.com 

כרכור

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
ירון זן קלודביסמוטהדבריא2445 050-2452447ybismuth8@gmail.com 

כרם בן זימרה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
מרדכיחסוןמרדכי חסון2009 052-8149750info@tadbir.co.il 

כרמיאל

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אפריםקוסוביצקיאפרים הדברות2155 053-7780252efraim.hadbarot@gmail.com 
גביגומעהצה"ל3227 052-5410787gabiofri55@gmail.com 

מבשרת ציון

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אורןדאיךדקל שירותי הדברה בע"מ2461 052-4744404oren@greendekel.co.il 
רועיזגדוןדקל שירותי הדברה הע"מ2911 050-8859550roy0508859550@gmail.com 

מגד אל כרום

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
נזאםאדריספיינאל הדברות2551 052-8288399nizam.adrees@gmail.com 

מגן שאול

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אלעדמליחישדות א.ו.ר פתרונות הדברה בע"מ2412 052-6166650office@sadotltd.co.il 

מודיעין

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
רזאבאדימדבירז2902 052-3175695Razabadi444@gmail.com 
איתיארנוןא.ב. שרותי הדברה1244 052-2348345arnonitay@bezeqint.net 
ליאורקיגלרא.ב. שרותי הדברה2577 050-3331850liorkigler@gmail.com 

מודיעין עלית

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אבישי מרדכירייכמןיעוץ ומבדקים1534 058-7668866ram0573188688@gmail.com 

מוסמוס

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
מחמודאגברייהחטין1515 052-5290995mahmod.httin@gmail.com 

מושב ברק

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אילןויצמןהדברה משולבת בע"מ1548 050-5676070h_meshulevet@walla.com 

מושב גאליה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
צביקהאשכנזיפז הדברות2928 050-9139700zvikpaz10@gmail.com 

מושב כנף

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
יששכרשיאחיהדברות ברמה2225 054-9720594yshy93@jmail.com 

מושב כנף

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
ראובןגזראובן הדברה915 050-3333460rg3460@gmail.com 

מושב עבדון

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
ראובןגזראובן הדברה915 050-3333460rg3460@gmail.com 

מושב רמות

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
שמוליקכהןאבאלה1482 052-8510203shmil1973@gmail.com 

מכבים

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
עמוסרוזנטלאין תיקן942 050-5410862ein.tikan@gmail.com 

מעוז חיים

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
תומרשלוםמעוז הדברות1552 050-5652195tomer_s@maozhaim.org 

מעונה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
רוניקליער 1152 050-6980422roni.klier1@gmail.com 

מעלה אדומים

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
עופרברלויעופר בר הדברות3009 054-2342363Ofer-bl@hotmail.com 
אסףזכריהדוד שירותי הדברה2677 050-9116628c0509116628@gmail.com 

מצפה רמון

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
איתמרשיקלראיתמר שיקלר הדברת מזיקים2984 052-3240220i.shikler@gmail.com 
גיוראבן משיתיקנית781 052-6615259jorgezai@gmail.com 

מרכז שפירא

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
צוריאלגלעםצוריאל גלעם2781 050-8574888tzr770@gmail.com 

משמר הירדן

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
גביטוויגטוויג הדברות1990 052-4394242twiggabi@gmail.com 

משמרת

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
עומרזוהרמרגרט2447 054-5524544Omerzohar99@gmail.com 

נאות הכיכר

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
איתןעותמיאיתן הדברות1136 050-3399202musca@zahav.net.il 

נהריה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אהודברביאהוד ברבי1968 052-2822236ehudbarabi@gmail.com 
איתןלנגליבאיתן.י. שירותי תברואה והדברה בע"מ123 052-2471601etanex@barak.net.il 
משהבן נעים 983 052-5430015alkobimor@gmail.com 
נירגלזבנג הדברות2505 050-5688240longjohnsilver777@gmail.com 
רןלויהמדבירן937 053-5247502Ranlevy28@gmail.com 
שגיאמרקוביץשגיא מרקוביץ שרותי הדברה1697 052-7908987sagimar8@gmail.com 
רונןהרמןאיתן.י. שירותי תברואה והדברה בע"מ2565 052-3892443hronen1@yahoo.com 

ניר ישראל

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
מאיראנקריהדברות M.A2838 050-9666010ankrimeir1@gmail.com 
קוביברקאיקובי ברקאי2072 052-6056678bkobib11@gmail.com 

נס הרים

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
טלשמואלאר פי סי2976  tal@rpc.co.il 
ערןשמואלאר פי סי2469 050-7282294eran@rpc.co.il 
רועישמואלאר פי סי1684 050-3393315roei@rpc.co.il 
גיליצחקיצחק הדברות3067 054-6849911adbara26@gmail.com 

נס ציונה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול  
יניבציוניתיניב ציונית2576 053-4507005yanivzionit@gmail.com   
ישעיהויוגביוגב ישי518 055-8828839Ishai@eltra.co.il   
אורןמזרחי 2249 050-7567920oren4356@walla.co.il   
שלומיביטוןב.ש. הדברות1753 050-7483057shlomib2201@gmail.com   
מאירגרינפלדתקן-הדברת מזיקים2858 050-4058265teken.hadbara@gmail.com   
סיוון כהןציונית 3350 050-2272831mali.machol1979@gmail.com   
ענברפרגסליקזבנג הדברות1401 052-2454338inbar@zbeng-it.co.il   
קוביאשכנזיזבנג הדברות1517 052-2801662kobi@zbeng-it.co.il   

נצרת עילית

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אגהאלקברוהדברטור2298 050-8841001adbarator2006@gmail.com 

נשר

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
מאיראלנקווהקלין אופיס2419 052-7261261cleanoffice10@gmail.com 
אסףיוסףאסף יוסף1773 050-7499791Yosefasaf@gmail.com 

נתניה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
לידורבן אבוהמדביר נתניה בע"מ2089 052-2508341Lba1@017.net.il 
שמואלבן זקןשמואל בן זקן2817 050-9001010samy12568@gmail.com 
אדיאדוניהואדי הדברות1565 050-2060920eadonyahu@gmail.com 
יוניליבוביץפלטיניום הדברה3111 050-3111997yoni83@hotmail.com 
עדיעדניעדי עדני2063 052-2921668adiadani10@gmail.com 
אשראטיאס 2032 050-7552664atias.asher@gmail.com 

ספסופה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
שחרזגורישדות א.ו.ר פתרונות הדברה בע"מ2306 050-8292278  

עוספיא

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אשרףסקרהקץ לעוקץ3222 054-2609766ashraf39@walla.com 

עין זיוון

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
גיאמאיירסמאיירס שירותי הדברה3355 054-3386897advamairesse@gmail.com 

עין חרוד מאוחד

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אלוןפניני 1426 052-3502418alonpnini1224@gmail.com 

עכו

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
טלעתחזןט. חזן בע"מ1192 050-6581391talat@hazanltd.com 
פארסג'אבורחזן מרכז להדברה וחיטוי מי שתיה בע"מ1692 050-6581383rami.hazzan@gmail.com 
ראמיחזאןחזן מרכז להדברה וחיטוי מי שתיה בע"מ1250 050-6581388rami.hazzan@gmail.com 
איתיתמיר 2803 052-3718813itai8432@gmail.com 

עפולה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אליברוךא. הדברות2633 052-8332557elibaruh100@walla.co.il 
אילןגואזגואז הדברות1040 050-5698173ilanguez050@gmail.com 
רונןאדרישדות א.ו.ר פתרונות הדברה בע"מ1709 054-6085207ronen7677@gmail.com 

ערערה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
מסעודמחמודגינון יסמין2336 053-2254050ginotyasmen@hotmail.com 

עתלית

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אהרוןשרייברא ש הדברות3231 054-2922210ronishraiber@hotmail.com 
יצחקעמרעמר יצחק שירותי הדברה2049 052-3515382tzahiamar123@gmail.com 

פסוטה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
עקלבלוטסקורפיון2240 052-4705820akilballout@gmail.com 

פרדס חנה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
שגיבחסוןשדות א.ו.ר פתרונות הדברה בע"מ3334 050-8292063ll.hason@gmail.com 

פתח תקוה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אמנוןדהריא.ד. הדברות1277 050-3672744ad_amnnon@walla.com 
ורדלסמןסנו מפעלי ברונס בע"מ1776 052-8325103vered@sano.co.il 
רועינדברימי להגנת הסביבה1540 054-4578917roy@rimi.co.il 
אביעדמעודדבועת סבון בע"מ1531 054-2080229buat_sabon@012.net.il 

צור הדסה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
ערןברביאורן הדברות2406 052-4445074ranchi1982@gmail.com 
גבריאלמזרחיאמ גי פי הדברה ואחזקה2785 054-3534233gabimizrhi@gmail.com 

צור יצחק

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
מאוריסיובכר 3282 050-2429586mansera@yahoo.com 

צור משה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
כפירטוביאוקי אופיר וכפיר הדברת מזיקים בע"מ1839 052-8164666pestcontrolok@gmail.com 

צפת

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
רמיגולדנברגרם הדברות1041 052-2794399rami1912@walla.com 

קבוץ כפר גלעדי

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
מוטימזרחימוטי הדברות2051 050-7214394n1062mz@gmail.com 

קדימה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
רמידויטשדויטש ובניו1203 054-4294224d.pest3@gmail.com 

קדימה-צורן

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אורירצון 1465 050-8818770urihamadbir@gmail.com 
שחרזכאיזכאי בקרת מזיקים3233 050-3450202zakaymezikim@gmail.com 

קיבוץ בית רימון

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
חגיואזןחגי הדברות1547 054-4509667hagaivaz@walla.co.il 
פולבנימיןפול בנימין1691 054-2414947pben688@gmail.com 

קיבוץ גבעת חיים איחוד

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
גדיגברגדי גבר1851 054-4637012gadi156@gmail.com 

קיבוץ יזרעאל

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
איילשרונישדות א.ו.ר פתרונות הדברה בע"מ1317 052-3756128idanmeiri1@gmail.com 

קיבוץ כפר החורש

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
סיוןשבחסיון שבח הדברות3421 054-7002510sisivanvan@yahoo.com 

קיבוץ מרחביה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
גילהלפריןעמק הדברה2163 052-6207585halp.gil4@gmail.com 

קיבוץ ניר עם

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
משהמוספינגב שירותי הדברה2295 050-7324374moshon128@walla.com 

קיבוץ נען

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
ערןשילהביו יום בע"מ3471 052-4204772agriculture@bioyome.com 

קיבוץ עברון

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
יעקבפרץקיבוץ עברון1655 052-2360960jacobp@bermad.com 

קצרין

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
דודפרץמרום הדברות2707 054-2229590maromadbarot@gmail.com 

קריית אונו

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אבישמואלאמנון הדברת מזיקים3236 054-2414524avi1709s@gmail.com 
רןארנוןרן ארנון הדברת מזיקים1712 052-2498718madbiran@gmail.com 

קריית ארבע

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אופירשמואלאופיר אחזקה והדברות2131 058-7171878mdbirofir@gmail.com 

קריית ביאליק

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
בנימין יוסףבוטושיניאנוהמדביק ולמזיק1869 052-4810801hdbrot@gmail.com 
שחרנסימובפלא הדברות2006 052-3779822peleadbarot@walla.com 
שמואלבוטושיניאנושמואל בוטושיניאנו1689 052-8283622hdbrot@gmail.com 

קריית גת

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אורןגולןלוגסי גולן1714 052-6268866orengol40@gmail.com 
אלילוגסילוגסי גולן751 052-6268860lugassy3@bezeqint.net 
גלעדלוגסילוגסי גולן1558 052-6268862giladl81@gmail.com 
הראלאוחנהלוגסי גולן1966 052-3333820harelohana@gmail.com 

קריית חיים

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אלוןחרלהנטר הדברות2177 054-4456080alonharal11@gmail.com 

קריית טבעון

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אמירגלאמיר הדברות2473 052-5535208amiris07@gmail.com 

קריית שמונה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אהודפדידההמדבירים2860 052-7670204hamadbirim20@gmail.com 
אדירפדידהאדיר המדביר קריית שמונה2939 050-8249093adirhadbarot@gmail.com 
קוביאלקוביאמנון הדברת מזיקים2300 053-7388052kobi@hadbarot.co.il 
עופראזרן 3112 053-3662351paihadbarot@gmail.com 

קרית אונו

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
נאורצדוקנאור צדוק2688 052-4588252naor198484@gmail.com 
עופרלויסוף טוב1693 054-8015188sofftov@gmail.com 

קרית אתא

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
רונןאסףאור שירותי הדברה1622 052-5564809ronenasa@walla.co.il 
תומרבוטושיניאנוהמדביק ולמזיק2213 052-3730654hdbrot@gmail.com 

קרית ים

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
עמיתרוזנטלעמית הדברה2190 054-6652030ruzbykgnh@gmail.com 

קרית שמונה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
איתימשהאמנון הדברת מזיקים1356 050-5343111itai@hadbarot.co.il 

קרני שומרון

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
דין משהנבוהמדביר הארצי3136 052-7957579dinnevo63@gmail.com 

ראש העין

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אבינועםחגביאבינועם שירותי חיטוי והדברה1305 052-3686970avinoam_h4@walla.co.il 
שלומישעאראמנון הדברת מזיקים2504 052-7306766shlomiko2407@gmail.com 
אבנרמלכהסיקמקס1954 052-23363094829avner@gmail.com 

ראשון לציון

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
ולדימירסביניךMSDS הדברה בטוחה3135 052-37350573135msds@gmail.com 
רפיחפץרפי חפץ2547 052-6056047rafi.hefetz@adama.com 
יוניינובסקיב.ע. שרותי תברואה בע"מ1802  yoni@tavrua.co.il 
תומררחמיםב.ע. שרותי תברואה בע"מ2420 050-2006527Tomer7rahamim@gmail.com 
לירןעילםב.ע. שרותי תברואה בע"מ1678 050-2006521office@tavrua.co.il 
מרדכיגלאפוהרמוניה בגינה2756 054-3401059motigal@bezeqint.net 
רוניעילםב.ע. שרותי תברואה בע"מ499 050-5303703office@tavrua.co.il 
שלוםלוירשת הדברה1559 052-8181811info@reshet770.co.il 
דקלגורגור הדברות2031 054-3964646dekeldekel24@hotmail.com 
הרצלפורתהקוטל בע"מ599 050-2222390hakotel@hakotel.co.il 
יהושעצרפתישוקי הדברות2175 050-3565761shoki3060@gmail.com 
יעקבבוסקילהkb הדברות3130 050-2216100kb.deliveryil@gmail.com 
תומריעקוביאומן הדברה1876 054-6728227Ttonton13@gmail.com 
אבירןגינדיאבירן הדברות1519 050-2562692aviran1519@gmail.com 
אברהםמשעןאברהם מישען2591 050-7660029a0507660029@gmail.com 
אהרוןגינדיאבירן הדברות3006 053-6206169aviran1519@gmail.com 
דודגינדיאבירן הדברות2711 053-2467936aviran1519@gmail.com 
מלכימדווילמלכי מדוויל1724 050-7602407medvil.malki@gmail.com 

רחובות

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אייללוי חדדאייל לוי חדד1043 050-5292829eyallhadad@walla.com 
איילמרגליתאקוטופ הדברות3367 052-4665634eyal38925@gmail.com 
ליאורהוקזבנג הדברות בע"מ3365 052-8414140liorr1010@gmail.com 
יניבחןעיריית רחובות1770 050-7506092sharona@rehovot.muni.il 
נריהאהרוןעיריית רחובות2132 050-2222077sharona@rehovot.muni.il 

רמות השבים

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
זוהרליוורזוהר ליוור1254 050-2025880ashmadonltd@gmail.com 

רמלה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
שרוןאשטמקרשרון אחזקות והדברות2760 052-3051305S_aaa@walla.com 

רמת גן

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
עמיעזבן חברוןיתוש בראש788 050-7682578yatushb@012.net.il 
שגיאברקתרסס שירותי הדברה1959 054-4611783sagibareket@gmail.com 
תמוזבן חברוןתמוז בן חברון2475 050-5745668yatushb@gmail.com 
דודלוקשביץדדי הדברות1675 052-520880020dedi20@gmail.com 

רמת השופט

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אוריברומראורי הדברת מזיקים1850 054-5704844uri.brumer@gmail.com 

רמת רזיאל

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
מאירנעים"נעים במים" חווה לגידול דגי נוי701 052-5478484fishnaimbamaym@gmail.com 

רעננה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
שרוןאשכנזישרון אשכנזי1037 052-3526637sharonsigala@gmail.com 
לויפינקלסשיבולת הדברה492 054-2404030levifi@netvision.net.il 

שדמה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
יעקבקסלריעקב קסלר571 052-2589476ornk10@gmail.com 

שדמה

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
יחזקאלטרבלסילוגסי גולן2411 052-6268865yechzkelt@outlook.co.il 

שדרות

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
יחזקאלטרבלסילוגסי גולן2411 052-6268865yechzkelt@outlook.co.il 

שוהם

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
יוסיקרןיוסי קרן הדברה חכמה2784 054-4341841hanikeren1000@gmail.com 
רונןעמיחיאיתן עמיחי הדברה901 052-2321012ronen@ipest.co.il 

שלומי

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
משהיניביניב שירותי הדברה610 050-5257145yanivmos902013@gmail.com 
אילןלוינגר 2954 052-3144345ilan_l69@walla.com 

שער אפריים

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
לוישלומיאביה בקרת מזיקים3151 052-7807612ayalahadbarot1@gmail.com 
לירןוייסלירן וייס – וייס המדביר2048 052-6471754liranweiss81@gmail.com 

שריגים

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
גביברקתאמיר המדביר2597 050-5219779amir7722@gmail.com 

תל אביב

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
גיאבגלייטרהמדביר לצרחן1667 054-5549652guy.begleiter@gmail.com 
זוהרבורשטיןד"ר צמח בע"מ2135 050-5305309info@dr-zemah.com 
תמיר הלללויד"ר צמח בע"מ2151 050-7409085info@dr-zemah.com 
יוסיפינקלשטייןיוסי פינקלשטיין1261 052-2766157yfyfyf00@yahoo.com 
עידופורתהקוטל בע"מ3198 050-2222394idoporat88@gmail.com 
ארזכהןשדות א.ו.ר פתרונות הדברה בע"מ2187 050-7705918erezcohen61@gmail.com 
בועזקייזרמןבועז קייזרמן – קייזרמן1498 052-3615577bkmk69@gmail.com 
גלכהןאר פי סי1413 050-4578917gal@rpc.co.il 
דניכנעןדני כנען2912 054-4995577canaandani@gmail.com 
דרורליימזידרדרור שירותי הדברה2815 052-4704124ldror99@gmail.com 
חגיבריכמןאל מזיק933 054-2324323haguyb51@gmail.com 
יובלששוןטבע הדברות בע"מ1493 052-7343343yuvalsason@gmail.com 
ערןקיוויתיקיוויתי ערן2093 052-3434000eran9633@walla.com 
יורםפרץיורם פרץ הדברות1402 052-3784067yoramp1402@gmail.com 
איתןעמיחיאיתן עמיחי21 052-2230777חבר כבוד 

תלמי יחיאל

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
אבישישפרןא.ש. הדברות859 053-2734286avishay@ashadbara.com 

תנובות

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקמספר רישיון טלפוןדואר אלקטרוניפרוטוקול
עזראלידני 3203 052-2444300mazalidani@walla.com