חפש מדביר באזור מגורייך

שם פרטישם משפחהשם מלא/שם העסקטלפוןמספר רישיוןהיתר הדברהאזורדואר אלקטרוני
איתןעמיחיאיתן עמיחי052-223077721מדביר באיודתל אביבחבר כבוד
גבריאלגילאוןגמלאי052-656369465מדביר באיודאשקלוןgabigilon1950@gmail.com
יהושעאוזןיהושע אוזן72מדביר במבנים ובשטח פתוחכפר סבאuliza@walla.vom
יגאלמירביגאל מירב79מדביר באיודחיפהחבר כבוד
אשרמלכהתברואה והדברת מזיקים052-2753889103מדביר במבנים ובשטח פתוחאבן יהודהmalka77@hotufi.net
דודלויירון הדברות דימונה052-3918752144מדביר באיודדימונהpa6553932@gmail.com
דודמקובררסס- מקובר דוד052-2800060194מדביר במבנים ובשטח פתוחגבעתייםdudumakover19@gmail.com
לוייצחקלוי יצחק הדברות050-5209169232מדביר באיודכפר ביאליק
דודברכהליאון הדברת מזיקים050-8440218320מדביר במבנים ובשטח פתוחנווה מונוסוןleonadbarot@gmail.com
יוסילויירון הדברות050-4670666365מדביר באיודשוהםyosilevy5@walla.com
חלדשודרוןחלד הדברה מקצועית050-4566131445מדביר באיודאזורheleds@bezeqint.net
לויפינקלסשיבולת הדברה054-2404030492מדביר באיודרעננהlevi@agrolev.co.il
רוניעילםב.ע. שרותי תברואה בע"מ050-5303703499מדביר באיודראשון לציוןoffice@tavrua.co.il
ישעיהויוגביוגב ישי055-8828839518מדביר במבנים ובשטח פתוחנס ציונהIshai@eltra.co.il
אשריצחק052-5759251560מדביר במבנים ובשטח פתוחחולוןhamadbir@gmail.com
יעקבקסלריעקב קסלר052-2589476571מדביר במבנים ובשטח פתוחשדמהornk10@gmail.com
לויגבאיעיריית טירת הכרמל053-3318473590מדביר במבנים ובשטח פתוחטירת הכרמלTav@tirat-carmel.muni.il
הרצלפורתהקוטל בע"מ050-2222390599מדביר באיודראשון לציוןhakotel@hakotel.co.il
משהיניביניב שירותי הדברה050-5257145610מדביר במבנים ובשטח פתוחשלומיyanivmos902013@gmail.com
יוסףלינקובסקישדות א.ו.ר פתרונות הדברה בע"מ050-5292409655מדביר באיודיבניאלinbal@sadotltd.co.il
רפאלבוחבוטרפאל בוחבוט052-2739997666מדביר באיודלהביםgila.ifrach@gmail.com
מאירנעיםנעים במים" חווה לגידול דגי נוי052-5478484701מדביר באיודרמת רזיאלfishnaimbamaym@gmail.com
שמעוןיצחקיצחק שמעון שרותי הדברה052-7876327722מדביר באיודבית שאןshimon54000@gmail.com
רמינתנאלרמי נתנאל054-9908435735מדביר באיודאשקלוןrami-n@ashkelon.muni.il
אלילוגסילוגסי גולן052-6268860751מדביר באיודקריית גתlugassy3@bezeqint.net
דניייגראגרוטל הדברות052-2538234760מדביר באיודקריית עקרוןdj71049@gmail.com
אמירנחשוןאמיר המדביר050-5219779777מדביר במבנים ובשטח פתוחבית שמשamir7722@gmail.com
גיוראבן משיתיקנית052-6615259781מדביר במבנים ובשטח פתוחמצפה רמוןjorgezai@gmail.com
עמיעזבן חברוןיתוש בראש050-7682578788מדביר באיודרמת גןyatushb@gmail.com
שמוליקבן חמושמוליק הדברות058-4466565807מדביר במבנים ובשטח פתוחמגדל העמקsbenhamo1958@gmail.com
רפאלגרוסרבית החקלאי053-7797555844מדביר במבנים ובשטח פתוחכפר ביאליקpet8490402@gmail.com
אבישישפרןא.ש. הדברות053-2734286859מדביר באיודתלמי יחיאלavishay@ashadbara.com
רונןעמיחיאיתן עמיחי הדברה052-2321012901מדביר באיודשוהםronen@ipest.co.il
יוסישינדלריוסי שינדלר050-5249862906מדביר במבנים ובשטח פתוחבית גמליאלyossi.shindler@gmail.com
הללגהנישעיריית אילת050-4552525916מדביר במבנים ובשטח פתוחאילתhilelganish@gmail.com
חגיבריכמןאל מזיק054-2324323933מדביר באיודתל אביבhaguyb51@gmail.com
זרחדנין052-2691672934מדביר במבנים ובשטח פתוחאלישיבzerach8832@gmail.com
רןלויהמדבירן053-5247502937מדביר באיודנהריהRanlevy28@gmail.com
עמוסרוזנטלאין תיקן050-5410862942מדביר באיודמכביםein.tikan@gmail.com
יוחאיבסגרב.י.הדברה בנוזל וגז050-5276149986מדביר באיודחיפהrevital12312@gmail.com
שגיאאגרנטאגרנט ארנון בע"מ054-77000231016מדביר באיודכפר סבאagranatsagi@gmail.com
משההיללתפזול054-83029611022מדביר באיודחדידhilelmo@gmail.com
אהודצדוקאהוד שרותי הדברה053-22123451029מדביר במבנים ובשטח פתוחבית שמשehudzd@gmail.com
שרוןאשכנזישרון אשכנזי052-35266371037מדביר במבנים ובשטח פתוחרעננהsharonsigal.a@gmail.com
אילןגואזגואז הדברות050-56981731040מדביר באיודעפולהilanguez050@gmail.com
רמיגולדנברגרם הדברות052-27943991041מדביר במבנים ובשטח פתוחצפתrami1912@walla.com
אייללוי חדדאייל לוי חדד050-52928291043מדביר במבנים ובשטח פתוחרחובותeyallhadad@walla.com
עמיחיטל רוןאינסקט בעמ053-57520001054מדביר באיודעומרoffice@insect-control.co.il
שמעוןכהנוביץשמעון כהנוביץ052-52412031071מדביר באיודחדרהshimonka1@013.net.il
איילקדושקדוש אייל050-32537771073מדביר במבנים ובשטח פתוחירוחםeyalkai@013.net
משהאהלאופק הדברת מזיקים052-33933381079מדביר באיודכוכב יאיר / צור יגאלa0523393338@gmail.com
אהודריטובאהוד ריטוב052-46863001092מדביר באיודהוד השרוןehudritov1@gmail.com
דודבן דודדוד פנדה בעמ052-33964551098מדביר במבנים ובשטח פתוחיקנעםpandaltd@017.net.il
אילניתחלפוןבי"ח איכילוב052-42662511112מדביר במבנים ובשטח פתוחתל אביבilanithal@tlvmc.gov.il
אלכסברוךהקוטל מאילת050-27170001119מדביר במבנים ובשטח פתוחאילתalex_b@bezeqint.net
שמעוןפלבניאפקטיבי הדברות053-75757751138מדביר במבנים ובשטח פתוחגבעת זאבmadbirim100@gmail.com
רוניקליער050-69804221152מדביר באיודמעונהroni.klier1@gmail.com
יצחקדגנייצחק דגני050-58188281174מדביר במבנים ובשטח פתוחאבן יהודהdgani11@gmail.com
יצחקשרוןשרון יצחק052-24876511180מדביר במבנים ובשטח פתוחגשר הזיוhadbara.s@gmail.com
טלעתחזןט. חזן בע"מ050-65813911192מדביר באיודעכוtalat@hazanltd.com
רמידויטשדויטש ובניו054-42942241203מדביר באיודקדימה צורןd.pest3@gmail.com
ארזטימורבסמן שירותי הדברה052-88744551205מדביר באיודחיפהereztimor@gmail.com
יוסינחמיאסמ.ת.מ הדברות052-28066131213מדביר במבנים ובשטח פתוחחולוןMtmhadbarot@walla.co.il
יובלגרוסיובל גרוס שרותי הדברה052-26045991224מדביר במבנים ובשטח פתוחניר ישראלuvalgros@gmail.com
ישעיהוידגרישעיהו ידגר050-91060601228מדביר במבנים ובשטח פתוחגבעתייםshayy639@gmail.com
צורירקחשומר טכנולוגיות בע"מ054-67043701234מדביר באיודאשקלוןTsvikabr@gmail.com
איתיארנוןא.ב. שרותי הדברה052-23483451244מדביר באיודמודיעיןarnonitay@bezeqint.net
שמעוןזוהרשמעון זוהר052-47802991249מדביר באיודברכיהelzohar@bezeqint.net
ראמיחזאןחזן מרכז להדברה וחיטוי מי שתיה בע"מ050-65813881250מדביר באיודעכוrami.hazzan@gmail.com
זוהרליוורזוהר ליוור050-20258801254מדביר באיודרמות השביםashmadonltd@gmail.com
יוסיפינקלשטייןיוסי פינקלשטיין052-27661571261מדביר במבנים ובשטח פתוחתל אביבyfyfyf00@yahoo.com
רוןאוזן050-86765501271מדביר באיודכפר סבאron@uzan.co.il
דרורבבזדהדרור הדברה ועוד...050-62790501274מדביר במבנים ובשטח פתוחכפר סירקיןdsdrdb@gmail.com
אמנוןדהריא.ד. הדברות050-36727441277מדביר באיודפתח תקוהad_amnnon@walla.com
אבינועםחגביאבינועם שירותי חיטוי והדברה052-36869701305מדביר באיודראש העיןavinoam_h4@walla.co.il
יורםכהןיורם כהן שירותי הדברה ותברואה054-49780471330מדביר במבנים ובשטח פתוחקרית יםyoram06@bezeqint.net
אלון ציוןחמיסשלושה מדבירים054-46877031332מדביר במבנים ובשטח פתוחגבעתיים3madbirim@gmail.com
יאיראשוולOne בקרה והדברת מזיקים052-88983181347מדביר באיודראש העיןoneyair1@gmail.com
איתימשהאמנון הדברת מזיקים050-53431111356מדביר באיודקרית שמונהitai@hadbarot.co.il
ברקאריאליברק אריאלי054-49016281359מדביר באיודחולוןbarakdisinfecting@walla.com
רפיחגבינגב שירותי הדברה052-88099341367מדביר במבנים ובשטח פתוחשדרות
דרוראלוןדרור אלון052-24985781391מדביר באיודהרצליה426144@gmail.com
קובימסיקהבית וגן הדברות052-38351331397מדביר באיודכוכב יאירkobimesika1@gmail.com
ענברפרגסליקזבנג הדברות052-24543381401מדביר באיודנס ציונהinbar@zbeng-it.co.il
יורםפרץיורם פרץ הדברות052-37840671402מדביר במבנים ובשטח פתוחתל אביבyoramp1402@gmail.com
אלעזרדודא.ד. הדברות052-38818841410מדביר במבנים ובשטח פתוחאליקיםelazard@walla.com
גלכהןאר פי סי050-45789171413מדביר במבנים ובשטח פתוחתל אביבgal@rpc.co.il
אלוןפניני052-35024181426מדביר במבנים ובשטח פתוחעין חרוד מאוחדalonpnini1224@gmail.com
משהגבאיחברה להדברת עשבי בר050-65323041439מדביר באיודנתניהyohai@bk.co.il
אורירצון050-88187701465מדביר במבנים ובשטח פתוחקדימה-צורןurihamadbir@gmail.com
אסףסויסהא. הדברות052-72111671487מדביר במבנים ובשטח פתוחבית שאןasafdno@gmail.com
יובלששוןטבע הדברות בע"מ052-73433431493מדביר באיודתל אביבyuvalsason@gmail.com
לירןחביביאןלוגסי גולן052-62688611496מדביר באיודבאר שבעliran.h80@gmail.com
בועזקייזרמןבועז קייזרמן – קייזרמן052-36155771498מדביר באיודתל אביבbkmk69@gmail.com
מחמודאגברייהחטין052-52909951515מדביר באיודמוסמוסmahmod.httin@gmail.com
קוביאשכנזיזבנג הדברות052-28016621517מדביר באיודנס ציונהkobi@zbeng-it.co.il
אבירןגינדיאבירן הדברות050-25626921519מדביר באיודראשון לציוןaviran1519@gmail.com
מדיחהחאג יחיאמוחב לאיכות הסביבה052-48047301522מדביר באיודטייבה משולשmoheb.sviva@gmail.com
אביעדמעודדבועת סבון בע"מ054-20802291531מדביר במבנים ובשטח פתוחפתח תקוהbuat_sabon@012.net.il
מהנאדיאבתשומות חקלאיות וביצוע עבודות הדברה052-62222021538מדביר במבנים ובשטח פתוחטמרהdiabhadbarot@gmail.com
רועינדברימי להגנת הסביבה054-45789171540מדביר באיודפתח תקוהroy@rimi.co.il
מאירברקברק מאיר בע"מ052-44779991546מדביר באיודחיפהbarakmeir@gmail.com
חגיואזןחגי הדברות054-45096671547מדביר במבנים ובשטח פתוחקיבוץ בית רימוןhagaivaz@walla.co.il
אילןויצמןהדברה משולבת בע"מ050-56760701548מדביר באיודמושב ברקh_meshulevet@walla.com
תומרשלוםמעוז הדברות050-56521951552מדביר באיודמעוז חייםtomer_s@maozhaim.org
אליהובוקובזהשדות א.ו.ר פתרונות הדברה בע"מ050-82920031554מדביר במבנים ובשטח פתוחאשדודoosryy90@gmail.com
גלעדלוגסילוגסי גולן052-62688621558מדביר באיודקריית גתgiladl81@gmail.com
שלוםלוירשת הדברה052-81818111559מדביר באיודראשון לציוןinfo@reshet770.co.il
אדיאדוניהואדי הדברות050-20609201565רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח מוגבל לחרקים בלבדנתניהeadonyahu@gmail.com
שמעוןסטמקרטיפ טופ שירותי ניקיון והדברה052-33390301568מדביר במבנים ובשטח פתוחחולוןShimshon0201@gmail.com
הוגו רמיגואזגואז הוגו רמי052-23657531598מדביר במבנים ובשטח פתוחגבעת אלהgoez.shula@gmail.com
אורנהעמראור הרעם בע"מ052-24771351610מדביר באיודחוף הכרמלorna.hamadbira@gmail.com
רונןאסףאור שירותי הדברה052-55648091622מדביר באיודקרית אתאronenasa@walla.co.il
דודאיצקוביץהדברה ישירה054-60922691632מדביר באיודאור עקיבאdodizko@gmail.com
רועיגורהרועי גורה יצחק - גורה הדברות054-80887901634מדביר במבנים ובשטח פתוחמודיעיןgura.hadbarot@gmail.com
שלומינסימובמדביר הצפון בע"מ052-23623101644עכוhadbara4u@gmail.com
יעקבפרץקיבוץ עברון052-23609601655מדביר במבנים ובשטח פתוחקיבוץ עברוןjacobp@bermad.com
איילאפרייאטא.א. פתרונות הדברה054-57181301658מדביר במבנים ובשטח פתוחאשדודea0545718130@gmail.com
אברהםאביבא. המדביר050-72034791664מדביר באיודבת יםaviaviv34@gmail.com
גיאבגלייטרהמדביר לצרחן054-55496521667מדביר במבנים ובשטח פתוחתל אביבguy.begleiter@gmail.com
אמירדנהאמיר דנה050-73380871670מדביר באיודיבנהmadana243@gmail.com
דודלוקשביץדדי הדברות052-52088001675מדביר במבנים ובשטח פתוחרמת גן20dedi20@gmail.com
לירןעילםב.ע. שרותי תברואה בע"מ050-20065211678מדביר באיודראשון לציוןoffice@tavrua.co.il
שמואלבוטושיניאנושמואל בוטושיניאנו052-82836221689מדביר במבנים ובשטח פתוחקריית ביאליקhdbrot@gmail.com
פולבנימיןפול בנימין054-24149471691מדביר במבנים ובשטח פתוחקיבוץ בית רימוןpben688@gmail.com
פארסג'אבורחזן מרכז להדברה וחיטוי מי שתיה בע"מ050-65813831692מדביר באיודעכוrami.hazzan@gmail.com
עופרלויסוף טוב054-80151881693מדביר במבנים ובשטח פתוחקרית אונוsofftov@gmail.com
שגיאמרקוביץשגיא מרקוביץ שרותי הדברה052-79089871697מדביר במבנים ובשטח פתוחנהריהsagimar8@gmail.com
רןארנוןרן ארנון הדברת מזיקים052-24987181712מדביר באיודקריית אונוmadbiran@gmail.com
אורןגולןלוגסי גולן052-62688661714מדביר באיודקריית גתorengol40@gmail.com
יניבייגראגרוטל הדברות052-62624411720מדביר באיודקריית עקרוןinfo@agrotal.co.il
אופיר רפאללויאופיר רפאל לוי050-55502361722מדביר במבנים ובשטח פתוחרמת גןofir3886@gmail.com
מלכימדווילמלכי מדוויל050-76024071724מדביר באיודראשון לציוןmedvil.malki@gmail.com
יניבבר עזראיניב בר עזרא052-32807101752מדביר במבנים ובשטח פתוחחולוןYaniv.bar.ezra@gmail.com
שלומיביטוןב.ש. הדברות050-74830571753מדביר במבנים ובשטח פתוחנס ציונהshlomib2201@gmail.com
אילןבוחבוטחברה להדברת עשבי בר050-66198651763מדביר במבנים ובשטח פתוחנתניהilan@esbey-bar.co.il
דןבורטמןבורטמן הדברות052-47420501764מדביר במבנים ובשטח פתוחחיפהbortman6@gmail.com
יניבחןעיריית רחובות050-75060921770מדביר במבנים ובשטח פתוחרחובותsharona@rehovot.muni.il
יצחקטודורוסמגן ירוק050-95829041771מדביר במבנים ובשטח פתוחאבן יהודהtodoros@my.com
אסףיוסףאסף יוסף050-74997911773מדביר במבנים ובשטח פתוחנשרYosefasaf@gmail.com
ורדלסמןסנו מפעלי ברונס בע"מ052-83251031776מדביר במבנים ובשטח פתוחפתח תקוהvered@sano.co.il
זהרתמריזהר תמרי058-44700041794מדביר במבנים ובשטח פתוחבאר אורהzohar1023@gmail.com
רוילאוןהמדביר לצרכן054-32079391801מדביר במבנים ובשטח פתוחחולוןRoy@hadbara.net
ערןפורתהקוטל בע"מ050-22223921825מדביר באיודחולוןeranporat@gmail.com
ליאורפלדמןרועי הדברות052-38585871826מדביר במבנים ובשטח פתוחכפר אחיםliorfeld22@gmail.com
פרוספראסוליןירון הדברות דימונה052-47099441832מדביר במבנים ובשטח פתוחדימונהpa6553932@gmail.com
כפירטוביאוקי אופיר וכפיר הדברת מזיקים בע"מ052-81646661839מדביר במבנים ובשטח פתוחצור משהpestcontrolok@gmail.com
דורוןקורןדורון קורן הדברה051-51668311841מדביר באיודהרצליהdoron5koren@gmail.com
אביקדושאבי קדוש הדברות ואחזקות050-66131111845מדביר במבנים ובשטח פתוחבית שמשaavi311@gmail.com
ליאוןקוטליאר052-26527481846מדביר במבנים ובשטח פתוחאשדודleonjudo69@gmail.com
אוריברומראורי הדברת מזיקים054-57048441850מדביר במבנים ובשטח פתוחרמת השופטuri.brumer@gmail.com
גדיגברגדי גבר054-46370121851מדביר באיודגבעת חיים איחודgadi156@gmail.com
רונןלבא.ב. שרותי הדברה052-24372721854מדביר במבנים ובשטח פתוחחולוןa.b.ronenlev@gmail.com
בנימין יוסףבוטושיניאנוהמדביק ולמזיק052-48108011869מדביר במבנים ובשטח פתוחקריית ביאליקhdbrot@gmail.com
תומריעקוביאומן הדברה054-67282271876מדביר במבנים ובשטח פתוחראשון לציוןTtonton13@gmail.com
טלויינברגניטורים שירותי אקולוגיה050-58628281884מדביר באיודבית אריהtalweinberg@yahoo.com
עמיהודניצניניצני שירותי הדברה050-90567001885מדביר במבנים ובשטח פתוחאילתamihoodnizani@gmail.com
תומרשחראפקטיבי הדברות053-74120491888מדביר במבנים ובשטח פתוחירושליםtomers711@gmail.com
עוזיעובדיהקקטוס הדברות050-75595801910מדביר במבנים ובשטח פתוחבית דגןuziovadia2015@gmail.com
יוסיאשכנזייוסי אשכנזי שירותי הדברה054-31691791919מדביר במבנים ובשטח פתוחחולוןyossiashk@walla.co.il
יובלנגבנגב הדברת מזיקים050-86262031936מדביר במבנים ובשטח פתוחאשקלוןnegevpm@gmail.com
מוריסעוזיאלחברה להדברת עשבי בר050-66198641943מדביר במבנים ובשטח פתוחנתניהilan@esbey-bar.co.il
אורטלכהןאופק הדברות ולכידות052-87041671950מדביר במבנים ובשטח פתוחיפיתortalco104@gmail.com
אבנרמלכהסיקמקס052-23363091954מדביר במבנים ובשטח פתוחראש העין4829avner@gmail.com
פזשכטרפז שכטר הדברת מזיקים054-67983581955מדביר במבנים ובשטח פתוחאילתpazschecter@gmail.com
שגיאברקתרסס שירותי הדברה054-46117831959מדביר במבנים ובשטח פתוחרמת גןsagibareket@gmail.com
לירןחרושלירן הדברת מזיקים050-68592911961מדביר באיודבני ברקliranhadbarot@gmail.com
עזראאשרפרפר הדברות052-26560151962מדביר במבנים ובשטח פתוחכפר סבאezraparpar@gmail.com
הראלאוחנהלוגסי גולן052-33338201966מדביר באיודקריית גתharelohana@gmail.com
אהודברביאהוד ברבי052-28222361968מדביר במבנים ובשטח פתוחנהריהehudbarabi@gmail.com
ניסיםנפתליאקו באג054-46013871973מדביר במבנים ובשטח פתוחמכמורתgillynessy@gmail.com
גביטוויגטוויג הדברות052-43942421990מדביר במבנים ובשטח פתוחמשמר הירדןtwiggabi@gmail.com
שחרנסימובפלא הדברות052-37798222006מדביר במבנים ובשטח פתוחקריית ביאליקpeleadbarot@walla.com
מרדכיחסוןמרדכי חסון052-81497502009מדביר במבנים ובשטח פתוחכרם בן זימרהinfo@tadbir.co.il
אמיר אברהםאבטהעיריית תל אביב053-25033052015מדביר במבנים ובשטח פתוחחולוןtikva.avrham@gmail.com
ניסיםאזולאיהדברות נטו052-59095952026מדביר במבנים ובשטח פתוחקיבוץ געתוןnissim@nfly.co.il
זכריהדודזכריה דוד050-86633952030מדביר באיודמעלה אדומיםdhadbara@gmail.com
דקלגורגור הדברות054-39646462031מדביר במבנים ובשטח פתוחראשון לציוןdekeldekel24@hotmail.com
אשראטיאס050-75526642032מדביר במבנים ובשטח פתוחנתניהatias.asher@gmail.com
יצחקעמרעמר יצחק שירותי הדברה052-35153822049מדביר באיודעתליתtzahiamar123@gmail.com
מוטיעגיוסיאתקאן הדברות054-52417882050מדביר במבנים ובשטח פתוחג'לג'וליהmotea1.j@gmail.com
מוטימזרחימוטי הדברות050-72143942051מדביר במבנים ובשטח פתוחקבוץ כפר גלעדיn1062mz@gmail.com
ארזמזרחימזרחי יוסף גינון הדברה ואחזקה בעמ052-56553332061מדביר במבנים ובשטח פתוחירושליםyosefltd@gmail.com
ארונובחייאארונוב חייא הדברות054-20447702062מדביר באיודלודchiya770@gmail.com
עדיעדניעדי עדני052-29216682063מדביר באיודנתניהadiadani10@gmail.com
יחזקאלבסוןדי לחרק053-33535212065מדביר באיודרחובותyehezkil@gmail.com
קוביברקאיקובי ברקאי052-60566782072מדביר במבנים ובשטח פתוחניר ישראלbkobib11@gmail.com
מקסאוחיוןאיי אם הדברה054-66510012074מדביר במבנים ובשטח פתוחאשדודhadbaraam@gmail.com
חגיהרטובא.ל. זוהר050-56985242081מדביר במבנים ובשטח פתוחמשואות יצחקhartoov506@gmail.com
לידורבן אבוהמדביר נתניה בע"מ052-25083412089מדביר במבנים ובשטח פתוחנתניהLba1@017.net.il
ערןקיוויתיקיוויתי ערן052-34340002093מדביר במבנים ובשטח פתוחתל אביבeran9633@walla.com
אופירארבלאוקי אופיר וכפיר הדברת מזיקים בע"מ052-68883922126מדביר במבנים ובשטח פתוחכפר חייםpestcontrolok@gmail.com
עודדענבישלמה הדברות055-66862002129מדביר במבנים ובשטח פתוחתל אביבanavi.oded2@gmail.com
נריהאהרוןעיריית רחובות050-22220772132מדביר במבנים ובשטח פתוחרחובותsharona@rehovot.muni.il
זוהרבורשטיןד"ר צמח בע"מ050-53053092135מדביר במבנים ובשטח פתוחתל אביבinfo@dr-zemah.com
הילה חוהמונטניטורים שירותי אקולוגיה058-69383482141מדביר במבנים ובשטח פתוחאבני חפץhila.niturim@gmail.com
גלזגדוןלוגסי גולן054-92462552145מדביר באיודקדימה צורן
פלגהיימןפלג הדברות052-50808012148מדביר במבנים ובשטח פתוחראשון לציוןpeleg5656@gmail.com
תמיר הלללויד"ר צמח בע"מ050-74090852151מדביר במבנים ובשטח פתוחתל אביבnyzt1906@gmail.com
בהאמסריבהא מסרי053-59958462152מדביר במבנים ובשטח פתוחבאקה אל גרבייהaboeslam@walla.co.il
חגיפשאהחגי פשאה054-77337172154מדביר במבנים ובשטח פתוחחולוןpasha2026@gmail.com
אפריםקוסוביצקיאפרים הדברות053-77802522155מדביר במבנים ובשטח פתוחכרמיאלefraim.hadbarot@gmail.com
דודבוזגלוסיירת הדברה052-30316002158מדביר באיודחולוןdavidboss@walla.co.il
ענבלגיאענבל גיא058-44993392160מדביר במבנים ובשטח פתוחטבעוןshakedguy@walla.com
גילהלפריןעמק הדברה052-62075852163מדביר במבנים ובשטח פתוחקיבוץ מרחביהhalp.gil4@gmail.com
גלמשעלגל משעל050-74406872168מדביר במבנים ובשטח פתוחשדמות דבורהgalmishal2@gmail.com
חסןעיסאביו הדברות052-82888912169מדביר במבנים ובשטח פתוחטמרהhassan.isa09@gmail.com
שיחליוהד"ר הדברה בע"מ050-62260232174מדביר במבנים ובשטח פתוחשדמות דבורהdr.hadbara@gmail.com
יהושעצרפתישוקי הדברות050-35657612175מדביר במבנים ובשטח פתוחראשון לציוןshoki3060@gmail.com
אלוןחרלהנטר הדברות054-44560802177מדביר במבנים ובשטח פתוחקריית חייםalonharal11@gmail.com
אבירןשגיבאבי הדברות050-76353192182מדביר במבנים ובשטח פתוחרמלהavihadbarot55@gmail.com
ארזכהןשדות א.ו.ר פתרונות הדברה בע"מ050-77059182187מדביר באיודרמת גןerezcohen61@gmail.com
עמיתרוזנטלעמית הדברה054-66520302190מדביר במבנים ובשטח פתוחקרית יםruzbykgnh@gmail.com
יקותיאלברדוגוא.ר. ירוק בסביבה מומחים בע"מ054-72610092191מדביר במבנים ובשטח פתוחנהריהyarokbasviva@gmail.com
תומרבוטושיניאנוהמדביק ולמזיק052-37306542213מדביר במבנים ובשטח פתוחקרית אתאhdbrot@gmail.com
יששכרשיאחיהדברות ברמה054-97205942225רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח מוגבל למכרסמים בלבדמושב כנףyshy93@gmail.com
משהמצוריעשרת ההדברות052-30430462226מדביר במבנים ובשטח פתוחבת יםRomitmazuri7@gmail.com
אמירלבחרלהדביר עם אמיר050-22882882230מדביר במבנים ובשטח פתוחחולוןamiramadbir@gmail.com
אלברטאביבאלברט אביב054-44737322237מדביר באיודצור משהalbert@dr-bug.co.il
עקלבלוטסקורפיון052-47058202240מדביר במבנים ובשטח פתוחפסוטהakilballout@gmail.com
קוביברקןמכשירי תנועה054-90331482242מדביר במבנים ובשטח פתוחאביאלdanit1009@gmail.com
אסיבת גדיעיריית רמלה052-37455442243מדביר במבנים ובשטח פתוחראשון לציוןasibg2@gmail.com
מאירטרבלסימאיר טרבלסי052-37373742248מדביר במבנים ובשטח פתוחבית שמשmeirki87@gmail.com
אורןמזרחי050-75679202249מדביר במבנים ובשטח פתוחנס ציונהoren4356@walla.co.il
עופרשבחשבח הדברות050-72957022269מדביר במבנים ובשטח פתוחחדרהofer.shevach@gmail.com
אשרגלילאשר גליל054-25336222274מדביר במבנים ובשטח פתוחאילתasher.pest@gmail.com
תומרלוטוטאל הדברה058-75556662276מדביר באיודגדרהtotal@total-pest.com
מרדכיפרץמוטי הדברות052-24974432280מדביר במבנים ובשטח פתוחיבנהmotiperez1955@Walla.com
הודמיוחסמוטי הדברות053-42900422281מדביר במבנים ובשטח פתוחגבעת ניליhod1974@gmail.com
ברלינקובסקישדות א.ו.ר פתרונות הדברה בע"מ050-63166662291מדביר באיודיבניאלbar@sadotltd.co.il
סרגייפוקידוב054-75420562293מדביר במבנים ובשטח פתוחכפר יונהecoworld4u@gmail.com
משהמוספינגב שירותי הדברה050-73243742295מדביר במבנים ובשטח פתוחקיבוץ ניר עםmoshon128@walla.com
אגהאלקברובהדברטור050-88410012298מדביר במבנים ובשטח פתוחנצרת עיליתadbarator2006@gmail.com
קוביאלקוביאמנון הדברת מזיקים053-73880522300מדביר במבנים ובשטח פתוחקריית שמונהkobi@hadbarot.co.il
שישרעביאש הדברות050-76666152313מדביר באיודאלישיבesh.hadbarot@gmail.com
דזיורייבארקיןדזיורייב ארקין052-55259462319מדביר במבנים ובשטח פתוחאשקלוןerik45611@gmail.com
מסעודמחמודגינון יסמין053-22540502336מדביר במבנים ובשטח פתוחערערהginotyasmen@hotmail.com
ערןברביאורן הדברות052-44450742406מדביר במבנים ובשטח פתוחצור הדסהranchi1982@gmail.com
אלירןמחלבאלירומחלב שירותי הדברה053-77541302408מדביר במבנים ובשטח פתוחאבן יהודהelimadbir@gmail.com
מרינהפריידליןאביבים חשמל ושיפוצים050-21506402409מדביר במבנים ובשטח פתוחחיפהmarinafr4@gmail.com
יחזקאלטרבלסייחזקאל הדברות054-66727812411מדביר במבנים ובשטח פתוחשדרותtrablsi054@gmail.com
מאיראלנקווהקלין אופיס052-72612612419מדביר במבנים ובשטח פתוחנשרcleanoffice10@gmail.com
יעקבלנפסקיאמיר המדביר050-96859852421מדביר בדירותאלעזרyl@cpsa.info
עמיגולןעמי גולן052-86499442424מדביר באיודטירת הכרמלamihamadbir@gmail.com
דורוןאלמליחעיריית אילת053-66556662425רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח מוגבל למכרסמים בלבדאילתdoron@eilat.muni.il
זאהראבו רישהדברה בגליל050-60751322435מדביר במבנים ובשטח פתוחירכאzahiraboreesh@gmail.com
ירון זן קלודביסמוטהדבריא052-48340502445מדביר במבנים ובשטח פתוחכרכורybismuth8@gmail.com
יחזקאלדודיחזקאל דוד054-49686452471רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח מוגבל לחרקים בלבדבאר שבעyardenad31@gmail.com
אמירגלאמיר הדברות052-55352082473רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח מוגבל לחרקים בלבדקריית טבעוןamiris07@gmail.com
תמוזבן חברוןתמוז בן חברון050-57456682475מדביר במבנים ובשטח פתוחרמת גןtamuz2047@gmail.com
מתןסגלמתן שירותי ניטור והדברת מזיקים052-57898222477מדביר במבנים ובשטח פתוחעפולהmatans@sadotltd.co.il
שלומישעאראמנון הדברת מזיקים052-73067662504מדביר במבנים ובשטח פתוחראש העיןshlomiko2407@gmail.com
נירגלזבנג הדברות050-56882402505מדביר במבנים ובשטח פתוחנהריהlongjohnsilver777@gmail.com
חגיתנברוחגית נברו052-83743352509מדביר באיודראשון לציוןhnavarro@green-storage.co.il
רפיחפץרפי חפץ אדמה אגן052-60560472547מדביר במבנים ובשטח פתוחראשון לציוןrafi.hefetz@adama.com
חנוךכוכביכח הדברה055-66594092548מדביר במבנים ובשטח פתוחיהודkoahhadbara@gmail.com
נזאםאדריספיינאל הדברות052-82883992551מדביר במבנים ובשטח פתוחמגד אל כרוםnizam.adrees@gmail.com
טוהררבונהטוהר דן רבונה052-54022552559מדביר במבנים ובשטח פתוחרחובותantiyona5@gmail.com
רונןהרמןאיתן.י. שירותי תברואה והדברה בע"מ052-38924432565מדביר במבנים ובשטח פתוחנהריהhronen1@yahoo.com
יניבציוניתיניב ציונית053-45070052576מדביר במבנים ובשטח פתוחנס ציונהyanivzionit@gmail.com
ליאורקיגלרא.ב. שרותי הדברה050-33318502577מדביר במבנים ובשטח פתוחמודיעיןliorkigler@gmail.com
אילןשאוליוקרה במשתלה053-22882452581מדביר במבנים ובשטח פתוחבני ברקilan32182@gmail.com
אברהםמשעןאברהם מישען050-76600292591מדביר באיודראשון לציוןa0507660029@gmail.com
גביברקתאמיר המדביר050-52197792597מדביר במבנים ובשטח פתוחשריגיםamir7722@gmail.com
תומרחג'ביתומר הדברה משולבת050-77358802608רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח מוגבל לחרקים בלבדאור הנרnoior@or-haner.org.il
אסףייגראגרוטל הדברות052-25382342609מדביר במבנים ובשטח פתוחקריית עקרוןinfo@agrotal.co.il
רפאלפלחאקו פסט052-42007452629מדביר במבנים ובשטח פתוחחולוןrefael2704@gmail.com
אליברוךב.א. הדברות052-83325572633מדביר בדירותעפולהelibaruh100@walla.co.il
כוכב אוראפרתאדיר המדביר054-49438992651מדביר במבנים ובשטח פתוחחדרהkohav6@gmail.com
בועזעוזרישומר טכנולוגיות בע"מ050-86150062662מדביר במבנים ובשטח פתוחאשקלוןboazozeri1@gmail.com
מישלדגןמישל שירותי הדברה050-77708032667מדביר במבנים ובשטח פתוחבית אריהmishka2886@gmail.com
יצחקבן לולולביא שירותי הדברה054-43035492668מדביר במבנים ובשטח פתוחהרצליהlaviehadbara@gmail.com
אסףזכריהדוד שירותי הדברה050-91166282677מדביר בדירותמעלה אדומיםc0509116628@gmail.com
נאורצדוקנאור צדוק052-45882522688מדביר במבנים ובשטח פתוחקרית אונוnaor198484@gmail.com
ניריזדיקסם הדברות054-71779912697מדביר בדירותרמת השרוןNiryazdi30@gmail.com
רפאללוירפאל לוי050-68052802700מדביר בדירותבת יםrafilevi99@gmail.com
דודפרץמרום הדברות054-22295902707מדביר במבנים ובשטח פתוחקצריןmaromadbarot@gmail.com
דודגינדיאבירן הדברות053-24679362711מדביר במבנים ובשטח פתוחראשון לציוןaviran1519@gmail.com
טוביהלוי צימרמןט.ל.צ.050-53059992719מדביר במבנים ובשטח פתוחחיפהtoby@tlzagencies.com
אלירןאבואלירן אבו052-60850722721מדביר במבנים ובשטח פתוחדימונהeliranavi2@walla.co.il
מרדכיגלאפוהרמוניה בגינה054-34010592756מדביר בדירותראשון לציוןmotigal@bezeqint.net
שמואלאוביץשמואל אוביץ053-82802122759מדביר בדירותירושליםshmulikovitz@gmail.com
שרוןאשטמקרשרון אחזקות והדברות052-30513052760מדביר בדירותרמלהS_aaa@walla.com
איתמרשויקיאיתמר הדברות050-36933992774מדביר במבנים ובשטח פתוחגדרהitamarshv@gmail.com
צוריאלגלעםצוריאל גלעם050-85748882781מרכז שפיראtzr770@gmail.com
יוסיקרןיוסי קרן הדברה חכמה054-43418412784מדביר במבנים ובשטח פתוחשוהםhanikeren1000@gmail.com
גבריאלמזרחיאמ גי פי הדברה ואחזקה054-35342332785מדביר במבנים ובשטח פתוחצור הדסהgabimizrhi@gmail.com
אורןזיסמןזיסמן הדברות050-40033002795מדביר בדירותבת יםoren.zisman5@gmail.com
דודכהןעיריית תל אביב050-57246592797מדביר במבנים ובשטח פתוחבאר יעקבDavid210176@gmail.com
איתיתמיר052-37188132803מדביר בדירותעכוitai8432@gmail.com
אדיר חיקונטנטוהחיפושית052-43385082804מדביר בדירותחוות גלעד, יצהרthebeetle100@gmail.com
דרורליימזידרדרור שירותי הדברה052-47041242815מדביר במבנים ובשטח פתוחתל אביבldror99@gmail.com
שמואלבן זקןשמואל בן זקן050-90010102817מדביר במבנים ובשטח פתוחנתניהsamy12568@gmail.com
מאירקהלתקהלת פתרונות הדברה052-77442252848מדביר במבנים ובשטח פתוחנתיבותKohelet2848@gmail.com
איתןנידרברגבשביל הגן054-77021952854מדביר בדירותבני דקליםeitann613@gmail.com
מאירגרינפלדתקן-הדברת מזיקים050-40582652858מדביר בדירותנס ציונהteken.hadbara@gmail.com
אהודפדידההמדבירים052-76702042860מדביר במבנים ובשטח פתוחקריית שמונהhamadbirim20@gmail.com
עמיתמכלוףפלא אחזקות054-68468882883מדביר בדירותאשקלוןpeleholding@gmail.com
אמירסעדאמיר סעד050-57166242884מדביר במבנים ובשטח פתוחבת חפרAmir_236@walla.com
ליאורראששדות א.ו.ר פתרונות הדברה בע"מ050-82924642896מדביר במבנים ובשטח פתוחטבריהliorrosh0770@gmail.com
רזאבאדימדבירז052-31756952902מדביר במבנים ובשטח פתוחמודיעיןRazabadi444@gmail.com
דניכנעןדני כנען054-49955772912מדביר במבנים ובשטח פתוחתל אביבcanaandani@gmail.com
חזיקלדסשדות א.ו.ר פתרונות הדברה בע"מ050-78819332917מדביר במבנים ובשטח פתוחיבניאלoffice@sadotltd.co.il
אברהםבדיחיבית אבות נווה הורים050-72405152923מדביר בדירותישוב קידרavidagan50@gmail.com
צביקה פזאשכנזיפז הדברות050-91397002928מדביר במבנים ובשטח פתוחמושב גאליהzvikpaz10@gmail.com
חןיהודהחן שירותי הדברה054-45385082936מדביר בדירותבת יםudihen1968@gmail.com
אדירפדידהאדיר המדביר קריית שמונה050-82490932939מדביר בדירותקריית שמונהadirhadbarot@gmail.com
אילןלוינגר052-31443452954מדביר בדירותשלומיilan_l69@walla.com
ניבנחנח הדברות052-86026722966מדביר במבנים ובשטח פתוחכפר שמואלniv@u-v.co.il
אולגקוסקובסקישלי הדברות054-54747892971מדביר במבנים ובשטח פתוחדימונהolegk1985@gmail.com
רמימיכאליהמדביר שלנו052-35480842980מדביר במבנים ובשטח פתוחהוד השרוןRm53403@gmail.com
איתמרשיקלראיתמר שיקלר הדברת מזיקים052-32402202984מדביר במבנים ובשטח פתוחמצפה רמוןi.shikler@gmail.com
יוסימזרחיי.מ. דברת מזיקים052-55619992988מדביר במבנים ובשטח פתוחרחובותyossim89@gmail.com
משה מורליבהעלה והצמח052-23181382998מדביר במבנים ובשטח פתוחגדרהmor4eco@gmail.com
בצלאלכהן052-69292332999מדביר במבנים ובשטח פתוחבת יםbezalel102@gmail.com
אהרוןגינדיאבירן הדברות053-62061693006מדביר בדירותראשון לציוןaviran1519@gmail.com
עופרברלויעופר בר הדברות054-23423633009מדביר בדירותמעלה אדומיםOfer-bl@hotmail.com
אדוארדפוזאילובד.נ.א הדברות DNA054-42012803038מדביר במבנים ובשטח פתוחבאר שבעEduardfuzailov1@gmail.com
עופראלוןאלון אס או אס055-66960643041מדביר בדירותחיפהalonofersos@gmail.com
מיכאלאלחזובפרפקטו052-27824223043מדביר בדירותבאר שבעalhazov@rambler.ru
איברהיםאיברהיםא.ב. קישון פארם בע"מ054-39995563051מדביר בדירותכפר יאסיףibrahem.ibrahem1980@gmail.com
שריויתקין אמסלםהמדבירה שרי (sherry).050-76002443053מדביר בדירותגבעתייםstw4@walla.com
מורבן דודבנדה אחזקות054-69638813063מדביר בדירותראשון לציוןbenda200@walla.com
גיליצחקיצחק הדברות054-68499113067מדביר במבנים ובשטח פתוחנס הריםadbara26@gmail.com
שבימיכאלי054-74302403084מדביר בדירותחולוןshabigtr1010@gmail.com
רועי שמואלביטוןמדבירנו050-99877503105מדביר בדירותקריית אתאmadbireno@gmail.com
יוניליבוביץפלטיניום הדברה050-31119973111מדביר במבנים ובשטח פתוחנתניהyoni83@hotmail.com
עופראזרן053-36623513112מדביר במבנים ובשטח פתוחקריית שמונהpaihadbarot@gmail.com
רועיבוטו050-33099943128מדביר בדירותחדרהroiboto@gmail.com
יעקבבוסקילהkb הדברות050-22161003130מדביר בדירותראשון לציוןkb.deliveryil@gmail.com
עומרגובראןגוק בראש054-67306903133מדביר בדירותירושליםomarjobran@live.com
ולדימירסביניךMSDS הדברה בטוחה052-37350573135מדביר בדירותראשון לציון3135msds@gmail.com
דין משהנבוהמדביר הארצי052-79575793136מדביר בדירותקרני שומרוןdinnevo63@gmail.com
שלומילויאביה בקרת מזיקים052-78076123151מדביר בדירותשער אפרייםayalahadbarot1@gmail.com
עופרמזרחיהכל בו שירותים050-59080323182מדביר במבנים ובשטח פתוחכפר סבאomizrhi@gmail.com
עידופורתהקוטל בע"מ050-22223943198מדביר בדירותתל אביבidoporat88@gmail.com
עזראלידני052-24443003203מדביר בדירותתנובותmazalidani@walla.com
אשרףסקרהקץ לעוקץ054-26097663222מדביר בדירותעוספיאashraf39@walla.com
גביגומעהצה"ל052-54107873227מדביר בדירותכרמיאלgabiofri55@gmail.com
שחרזכאיזכאי בקרת מזיקים050-34502023233מדביר בדירותקדימה צורןzakaymezikim@gmail.com
דנירוגוביןדן הדברות052-63338343239מדביר בדירותכפר האורניםrogovin7@gmail.com
יינוןאגםמועצה איזורית אשכול050-64674733269מדביר במבנים ובשטח פתוחיתדmadbir@erc.org.il
אברהםחסוןמקק הדברות054-24004563289מדביר במבנים ובשטח פתוחגבעתייםMakakhadbarot@gmail.com
חנוךשצופקהיה ג'וק הדברות054-43522883294מדביר בדירותאור יהודהorlyst6762@gmail.com
יוגבזריהןאיי פי אם יוגב הדברות054-77771463296מדביר בדירותדימונהipm.hadbarot@gmail.com
נדבענבריאחסנה ירוקה בע"מ052-34864013300מדביר בדירותאחיהודnadavinb@gmail.com
אורשמחוןיש הדברה052-78769313307מדביר בדירותגבעת שמואלbugoff4ever@gmail.com
אדירסויסהתפוס אותי הדברה052-70096903310מדביר בדירותאשקלוןadirswisa11@gmail.com
שגיבחסוןשדות א.ו.ר פתרונות הדברה בע"מ050-82920633334מדביר במבנים ובשטח פתוחפרדס חנהll.hason@gmail.com
יניבשמרשמר הדברות052-92594333348מדביר בדירותבת יםshemer.hadbarot@gmail.com
סיוון כהןציונית050-22728313350מדביר בדירותנס ציונהmali.machol1979@gmail.com
איציקחייםאמנון הדברת מזיקים050-98001173352מדביר בדירותבית שאןizik3518@gmail.com
גיאמאיירסמאיירס שירותי הדברה054-33868973355מדביר בדירותעין זיווןadvamairesse@gmail.com
דרורבכרדרור בכר050-44331113362מדביר בדירותגני תקווהdror5053@gmail.com
ליאורהוקזבנג הדברות בע"מ052-84141403365מדביר בדירותרחובותliorr1010@gmail.com
איילמרגליתאקוטופ הדברות052-46656343367מדביר בדירותרחובותeyal38925@gmail.com
אמירלנקריאמיר המדביר050-91615153378מדביר בדירותבית דגןamir_amdbir@hotmail.com
תיהאויאדהםאחים תיהאוי בע"מ052-44350783386מדביר בדירותכפר שח דנן9823993@gmail.com
אופירקוגמןזבנג הדברות בע"מ053-32001123393מדביר במבנים ובשטח פתוחחולוןofirkugman1@gmail.com
משהסווידטרמינקסט הדברות052-88288163410מדביר בדירותכפר יונהterminext4u@gmail.com
ערןשילהביו יום בע"מ052-42047723471מדביר בדירותקיבוץ נעןagriculture@bioyome.com
יהודהאלחנתיכנסת ישראל050-62336943475מדביר בדירותמעלה מכמשyelhanati@knesset.gov.il
ברקמיוחסרותם הדברות052-67810723491מדביר בדירותחדרהbarak83@gmail.com
יפתסטמקרשוהם הדברות052-92505263495מדביר בדירותדימונהyefets@ylc.org.il
ניסןשחרטבע הדברות בע"מ054-77171003543מדביר בדירותחולוןniso1237@gmail.com
נתןגדיאן054-21111803552מדביר בדירותחולוןNatan.gadyan@gmail.com
דוד מנחםמעטוף054-30287883569מדביר בדירותלודDavidmatuf1@gmail.com