חברי הועד המנהל 2023

חבר וועד מנהל – מחמוד אגבריה

חבר וועד מנהל – שמעון כהנוביץ

מדיה – אבי חסון

גזברות – דני ייגר

יו"ר ארגון, דובר – טל ויינברג

יצירת קשר עם הארגון